Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός
9/26/2022

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός

Ακαδημαϊκό Έτος2013-2014
ΣχολήΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔιδάσκοντεςΔιευθυντής ΔΠΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Γ. Καθηγητής ΕΜΠ
Λοιπά ΣτοιχείαΣυνεργαζόμενες Σχολές ΕΜΠ:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

www.arch.ntua.gr/dpms1a

Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα παρέμεινε ενεργή έως το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014.

Οι Ανακοινώσεις της Επιστημονικής Γραμματείας
θα αναρτώνται στην καινούργια Ιστοσελίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

στην Επιστημονική Γραμματεία της Κατεύθυνσης Α΄: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός

στις Ανακοινώσεις της Επιστημονικής Γραμματείας

http://www.arch.ntua.gr/dpms1a-office