Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός
9/26/2022

Μαθήματα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Έρευνας Ι: Περί του Εννοιολογικού Υποβάθρου της Έρευνας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Παρμενίδης Γ., Βενέρης Ι., Γκανιάτσας Β., Καλαφάτη Ε., Μάρη Ι., Παπαλεξόπουλος Δ., Σταυρίδης Σ.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 11/29/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:37:03 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Έρευνας ΙΙ: Περί της Κατασκευής των Εννοιολογικών Εργαλείων και του Σώματος της Έρευνας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Παρμενίδης Γ., Βενέρης Ι., Γκανιάτσας Β., Καλαφάτη Ε., Μάρη Ι., Παπαλεξόπουλος Δ., Σταυρίδης Σ., Τουρνικιώτης Π.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/14/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:37:16 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Ανάλυση του Γραπτού και του Σχεδιασμένου Αρχιτεκτονικού Λόγου - Πέραν της Μητροπολιτικής Σκέψης

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Τουρνικιώτης Π.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 1/30/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:37:33 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Αρχιτεκτονική και Ψυχανάλυση

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Σιδέρης Ν.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/14/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 3:41:18 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Ιστορία Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής: Στρατηγική και Αρχιτεκτονική

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Πετρίδου Β.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/14/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 3:40:40 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, December 14, 2007
Πόλη και Mνήμη

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Καλαφάτη Ε., Πορτάλιου Ε.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/14/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/14/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, December 16, 2007
Η Πόλη ως Κοινωνικό Έργο, Αντικείμενο και Πεδίο Πολιτικής: Αστικά και Κοινωνικά Κινήματα

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Πορτάλιου Ε.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/16/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, December 16, 2007
Η Σχέση Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας στην Ιστορική Προοπτική

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Καλαφάτη Ε.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/16/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Περί του Τόπου: Απόπειρα μίας Εννοιολογικής Προσέγγισης

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Ξηροπαϊδης Γ., Κονταράτος Σ., Πάγκαλος Π.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 3:45:25 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 13, 2012
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Αισθητική

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Ράπτη Γ., Τάτλα Ε.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/13/2012 5:53:20 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Εμπειρία, Αναπαράσταση και Νοηματοδότηση του Χώρου - Πέραν της Μητροπολιτικής Σκέψης

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Σταυρίδης Σ.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:38:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, December 16, 2007
Η Διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: Ζητήματα Γνωσιοθεωρίας, Αισθητικής και Ηθικής

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Γκανιάτσας Β.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/16/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, February 12, 2013
Η Έννοια του Χώρου όπως Εκφράζεται στις Πλαστικές Τέχνες:
[ Μετατοπίσεις στο Χώρο και το Χρόνο «Το Φανταστικό Μουσείο» ]

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Ξένου Β., : Μιχαλοπούλου Κ. , Τουλουμής Α.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/12/2013 10:14:51 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Σχεδιαστικών Προβλημάτων:
[ Μαζικές Αναπαραστάσεις, Αφήγηση, Αφίσα, Βίντεο-Κλιπ, Διαφήμιση, Παραστατικές Τέχνες ]

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Ξενόπουλος Σ., Σεβαστάκης Δ.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 3:54:07 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, December 16, 2007
Επιστήμες και Φιλοσοφία στον 20ο Αιώνα

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Μπαλτάς Α.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/16/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, December 16, 2007
Επιστημονικές και Φιλοσοφικές "Κατασκευές": Ζητήματα Γνωσιοθεωρίας, Αισθητικής και Ηθικής

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Κουτούγκος Α.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/16/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Θεωρητικές Εγκαταστάσεις

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Αντονάς Α., Τζιρτιλάκης Γ., Καλαρά Ν.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:06:13 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 16, 2009
Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου: Η Σχηματοποίηση κατά την Τοπιακή Ερμηνεία

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Μωραϊτης Κ.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 9/16/2009 6:20:28 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Τεχνολογίες Αιχμής και Αρχιτεκτονική: Από το Συνολικό Σχεδιασμό στην Καθολική Διαχείριση - Πέραν της Μητροπολιτικής Σκέψης

(Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Παπαλεξόπουλος Δ., Σταυρίδου Α., Καλαφάτη Ε., Τζιμοπούλου Σ.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:05:18 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, September 29, 2009
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Ευαγγελινός Ε., Ζαχαρόπουλος Η. Γιάννας Σ., Μπουγιατιώτη Φ.-Μ., Οικονόμου Α. Στούρνα - Τριάντη Ε., Φατσέας Γ., Αλεξάνδρου Ε.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 9/29/2009 4:41:22 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, December 16, 2007
Το Ομοίωμα: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Φυσικού και Οιονεί (Virtual) Χώρου

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Βενέρης Ι.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/16/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 28, 2011
Πλαστική και Σύγχρονα Επικοινωνιακά Μέσα Απεικόνισης του Χώρου

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Λάσκαρης Ν., Γρηγοριάδης Ι., Γυπαράκης Γ., Παπαδόπουλος Σ., Ντάφλος Κ., Παπαλαμπρόπουλος Σ.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/28/2011 4:34:20 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, December 16, 2007
Τυπολογία Ξύλινων και Μεταλλικών Κατασκευών στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Τουλιάτος Π.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 12/16/2007 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/16/2007 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Σύγχρονα Πεδία Σχεδιασμού - Κατασκευής

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Παπαλεξόπουλος Δ., Παρμενίδης Γ., Ανδρουτσοπούλου Ε., Βοζάνη Α., Λάσκαρη Α., Κανέλος Α., Σταυρίδου Α.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 2/25/2010 3:04:05 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:40:20 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Οι Πολλαπλές Αναγνώσεις/Ερμηνείες του Κτισμένου Χώρου, στην Ιστορική του Διάσταση

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Καρύδης Δ.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 2/25/2010 3:40:37 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:38:44 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Περί του Τόπου: Απόπειρα μιας Εννοιολογικής Προσέγγισης

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Ξηροπαΐδης Γ., Κοτιώνης Ζ., Πάγκαλος Π.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 2/25/2010 3:43:51 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:41:02 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Οι Τεχνολογικές Συνιστώσεις του Αστικού Χώρου στη Νεοτερική Ευρώπη

(Η ΕΜΒΑΝΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

Θεολόγου Κ., Κουτούγκος Α.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Ημ. Εισαγωγής: 9/15/2010 6:57:23 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:41:40 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Φιλοσοφική Διερεύνηση Εννοιών

(Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Αραγεώργης Α., Βάκη Φ., Ιακώβου Β., Κουφοπούλου Π.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 9/15/2010 7:08:52 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:49:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, September 28, 2010
Αρχιτεκτονικές και Μουσικές Συμπορεύσεις: Η Αντίστιξη ως Εργαλείο Μουσικής και Αρχιτεκτονικής Σύνθεσ

Αρχιτεκτονικές και Μουσικές Συμπορεύσεις: Η Αντίστιξη ως Εργαλείο Μουσικής και Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Δεμίρη Κ., Τσιράκη Σ., Αθανασόπουλος Γ., Αγγέλου Α., Μπίρης Τ.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟΗμ. Εισαγωγής: 9/15/2010 7:12:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 9/28/2010 4:42:14 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Το Δυτικό Παράδειγμα ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων: Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Χαραλαμπίδου Σ., Κερτεμελίδου Π., Κούρια Α.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Ημ. Εισαγωγής: 9/15/2010 7:17:21 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:44:38 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Ζητήματα Αστικού Χώρου και Κατοικίας

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Ησαΐας Δ., Γυφτόπουλος Σ., Καρβουντζή Κ., Μαρλαντή Μ., Νικολάου Δ., Παπαβασιλείου Μ.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Ημ. Εισαγωγής: 9/15/2010 7:19:25 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:47:06 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 07, 2012
Ρευστή Νεωτερικότητα: Ο Εσωτερικός Χώρος ανάμεσα στο Αντικείμενο και στο Όριο

(Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)

Κωνσταντόπουλος Η.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ημ. Εισαγωγής: 9/15/2010 7:22:16 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/7/2012 4:49:13 PM