Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 2
9/25/2020
Skip Navigation Links : Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 2 : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πρώτη προσέγγιση του αρχιτεκτονικού έργου. Ο αρχιτεκτονικός χώρος : η μορφή, η λειτουργία, η οργάνωση και η γεωμετρία της κατασκευής του. Η ένταξη του αρχιτεκτονικού έργου σε συγκεκριμένο περιβάλλον (τόπος, κλίμα, χαρακτηριστικά). Η ολοκληρωμένη απεικόνιση του αρχιτεκτονικού έργου.