Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Χορτογιάννη Ιωάννα "Ανάπλαση παραλιακού μετώπου – Ιστιοπλοϊκός όμιλος Πόρτο Ράφτη"

Χορτογιάννη Ιωάννα "Ανάπλαση παραλιακού μετώπου – Ιστιοπλοϊκός όμιλος Πόρτο Ράφτη"

Το Πόρτο Ράφτη υπάγεται στον δήμο Μαρκόπουλου και ανήκει στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Τόσο η θέση της περιοχής σε σχέση με την Αττική οδό και το νέο αεροδρόμιο, όσο και η ιδιαιτερότητα της μορφολογίας της αποτέλεσαν σημαντικά κριτήρια για την επιλογή της ως περιοχή εκπόνησης της διπλωματικής αυτής εργασίας.

Ο ιστιοπλοϊκός όμιλος του Πόρτο Ράφτη, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, η παιδική χαρά και η ιδιαίτερα εκτενής, αλλά αδιαμόρφωτη περιοχή λασπόλουτρων, έχουν δώσει στην περιοχή χαρακτήρα αναψυχής και αθλητισμού. Αρχική κιόλας πρόθεση ήταν η διατήρηση του χαρακτήρα αυτού, ενοποιώντας τις επιμέρους λειτουργίες και οργανώνοντας τες, έτσι ώστε να αποτελούν πλέον έναν βασικό πόλο αναψυχής για το Πόρτο Ράφτη.

Από την αρχή υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος γραμμικά. Η κυρίαρχη ιδέα που εξυπηρετεί αυτός ο χειρισμός είναι η περιοχή να παραλαμβάνει συνεχώς της βασικές ροές της πόλης, δηλαδή τον κεντρικό δρόμο και τον παραλιακό πεζόδρομο, να τις διαχέει μέσα σε αυτή και να τις συνδέει με την περιοχή της πλαζ του Αυλακιού. Ο γραμμικός αυτός χειρισμός, αποτέλεσε και οδηγό μορφοποίησης του εδάφους και γενικότερα διαμόρφωσης του τοπίου.

Βασικό οδηγό χειρισμού του θέματος αποτέλεσαν και οι δραστηριότητες που εξυπηρετεί η περιοχή. Η σχέση της κάθε δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον και τον παράγοντα άνθρωπο καθοδήγησε τον χειρισμό του τοπίου. Η περιοχή των λασπόλουτρων απαιτούσε απομόνωση και προστασία του λουομένου. Για το λόγο αυτό το έδαφος ανασηκώθηκε διαμορφώνοντας αρχικά ένα όριο με τον δρόμο και στη συνέχεια μια νέα πραγματικότητα – ένα πάρκο που έφερε όλες τις προϋπάρχουμε δραστηριότητες και πάντα με σημείο αναφοράς τη θάλασσα. Σε αντίθεση με την περιοχή των λασπόλουτρων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος σχηματίζουν μια περιοχή υποδοχής ή καλύτερα έλξης. Απαιτήθηκε, λοιπόν, ένας πιο ανοιχτός χειρισμός πάντα όμως συνυφασμένος με την λογική του ευρύτερου τοπίου.