Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Μακρή Αθανασία «Σταθμός μετρό στο Χολαργό»

Μακρή Αθανασία «Σταθμός μετρό στο Χολαργό»

Ο σταθμός του Χολαργού χωροθετείται επί της οδού Μεσογείων και αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Πολυτεχνείου βυθίζεται σε δεύτερο επίπεδο, όπου συναντά τη μία από τις δύο κύριες εισόδους του σταθμού. Στο κτίριο του σταθμού φιλοξενούνται μία καφετέρια και δύο χώροι έκθεσης. Ο σταθμός μετατρέπεται σε μία γέφυρα που ενοποιεί τους χώρους εκατέρωθεν της Μεσογείων, ενώ επιτρέπει επιπλέον την εισχώρηση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω των πλευρικών υαλοστασίων στους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού.

Βασικές παράμετροι του σχεδιασμού είναι η λιτότητα στη γραμμή και στη μορφή, η χρήση φυσικού φωτισμού, χώρων πρασίνου και οπτικών φυγών ως βασικών εργαλείων της σύνθεσης. Από το επίπεδο του δρόμου έως το επίπεδο των αποβάθρων δημιουργούνται ανοιχτοί χώροι και κλιμακωτές βαθμίδες, ενώ η οπτική επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων διευκολύνει τον προσανατολισμό των επιβατών χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η χρήση κατευθυντήριων πινακίδων. Υπάρχουν μεγάλοι εσωτερικοί χώροι υποδοχής – κίνησης κοινού, με τις βοηθητικές λειτουργίες να βρίσκονται στα όρια του χώρου για να διευκολύνεται η απρόσκοπτη κίνηση των επιβατών. Όλες οι εγκαταστάσεις διαμορφώνονται σε χώρους ανεξάρτητους και αθέατους. Τέλος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι: γυαλί, ανοξείδωτος χάλυβας και ανεπίχριστο σκυρόδεμα.