Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Πετράκη Βασιλική, Χούτου Ευαγγελή «Συγκρότημα Σχολείων στη Ριζούπολη»

Πετράκη Βασιλική, Χούτου Ευαγγελή «Συγκρότημα Σχολείων στη Ριζούπολη»

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι συγκρότημα σχολείων στη Ριζούπολη, συγκεκριμένα γυμνάσιο και λύκειο. Το θέμα που μας απασχόλησε ήταν η ένταξη του συγκροτήματος (πολλών τετραγωνικών), να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να εναρμονίζεται με το ήπια δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε ως αρχή της συνθετικής ιδέας η μονάδα – τάξη. Επίσης, επιδίωξη μας ήταν να περάσουν οι άξονες της πόλης μέσα από το οικόπεδο, ώστε να πετύχουμε ενοποίηση των χώρων εκατέρωθεν, και να ενταχθεί και ένας χώρος πρασίνου στο οικόπεδο.

Τόσο στην κάτοψη, όσο και στην όψη έχουμε μορφολογικά διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης ανάλογα με τη χρήση κάθε κτιρίου. Ενοποιητικό στοιχείο της σύνθεσης μας, αποτελεί η μεταλλική κατασκευή που στεγάζει το κτίριο μας.

Τέλος, στο δημόσιο χώρο πρασίνου, προτείνεται η δημιουργία παιδότοπου, πλακοστρωμένων επιπέδων στάσης, αλλά και ελεύθερης χρήσης, μεγάλων πρανών με φύτευση, καθώς κα  ενός υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης.