Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Αναγνώστου Φωτεινή, Κουτσανδρέα Αγγελική «Ανάκτ-ι-ση»

Αναγνώστου Φωτεινή, Κουτσανδρέα Αγγελική «Ανάκτ-ι-ση»

Η διπλωματική πραγματεύεται τη δημιουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης Νέας Ιωνίας σε υπάρχον βιομηχανικό κτίριο και σε επέκταση αυτού. Το βιομηχανικό κτίριο ανήκει στην Ελληνική Εριουργία, κτίστηκε μεταξύ 1919-24 και λειτουργούσε ως πλυντήριο σε σύνδεση με το διπλανό βαφείο. Η επέκταση καταλαμβάνει το χώρο του βαφείου που κατεδαφίστηκε το 1999 και οι διαφανείς όγκοι της αποτελούν τη χωρική και χρονική μετάφρασή του. Το κτίριο του πλυντηρίου αποκαλύπτεται στα υλικά του και οι μόνες επεμβάσεις σε αυτό είναι μια οπή στην πλάκα για ενοποίηση των δύο επιπέδων του και η δημιουργία γέφυρας για ένωσή του με το καινούργιο. Στο κοινό έδαφος των δύο κτιρίων προτείνεται η δημιουργία πλατείας για σύνδεση με τον υπάρχοντα ιστό της γειτονιάς.