Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Γιαμαρέλος Στυλιανός «City Fix. Από τον Φιλόπαππο στον Αρδηττό»

Γιαμαρέλος Στυλιανός «City Fix. Από τον Φιλόπαππο στον Αρδηττό»

Μία άσκηση αστικού σχεδιασμού που – ξεκινώντας από μία σύγχρονη κατάσταση πλήρη αντιφάσεων (ένα κτήριο-πρώην «αστικό γεγονός», νυν τεμαχισμένο φάντασμα του εαυτού του που εδώ και τριάντα χρόνια – και παρά την πληθώρα συζητήσεων, μελετών, προτάσεων και διαγωνισμών γι’ αυτό – βρίσκεται εντελώς αποκομμένο από την πόλη σε μία περιοχή που αντίθετα οι αστικές ροές πυκνώνουν και κορυφώνονται) – οδηγείται σε εξίσου αντιφατικές παρατηρησιακές αποφάνσεις - που πηγάζουν από συνεχείς αναπεριγραφές και αλλαγές πλαισίου ανάγνωσης της υφιστάμενης κατάστασης - με τη μορφή ακραίων εναλλακτικών σεναρίων επαναδιαπραγμάτευσης της σχέσης του κτηρίου με την πόλη, σε μία προσπάθεια «χαρτογράφησης» του πεδίου των πιθανοτήτων επέμβασης στη διάθεση του αρχιτέκτονα.

Ένας διάλογος με τις υπόλοιπες προτάσεις που έχουν γίνει ως σήμερα για το κτήριο και την περιοχή αφ’ενός αποκαλύπτει ότι τα ακραία εναλλακτικά σενάρια διευρύνουν διαρρηγνύοντας το πλαίσιο της μέχρι σήμερα συζήτησης, αφετέρου οδηγεί το ερευνητικό εγχείρημα στην - σε μεγάλο βαθμό «αχαρτογράφητη» και αναξιοποίητη από τις υπόλοιπες προτάσεις κατεύθυνση της εισβολής του αστικού ιστού και των ροών της πόλης στο σημερινό «αστικό νησί» του Φιξ, με επακόλουθη την σταδιακή περαιτέρω αποϋλοποίηση του κτηρίου.

Η πρόταση ενός ζεύγους ροών πρασίνου που ενώνει τους λόφους του Φιλοπάππου και του Αρδηττού μέσω αντίστοιχων πεζοδρομήσεων επιφυλάσσει στην υπό μελέτη περιοχή τον ρόλο ενός ενδιάμεσου χώρου διαδοχής επιπέδων σύνδεσης και συνάντησης των δύο πορειών: ένα μη-κτήριο χωρικής και τοπιακής υλοποίησης του νέου ζεύγους ροών κίνησης που εισάγονται στην πόλη, έναν δημόσιο χώρο που ταυτόχρονα λειτουργεί ως «υπαίθριο μουσείο πόλης», σε διαδραστική σχέση με το άμεσο αστικό του περιβάλλον, που – όπως και ολόκληρη αυτή η Διπλωματική, άλλωστε – προκαλεί προτείνοντας έναν δυναμικό τρόπο ανάγνωσης της πόλης σε σχέση με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της και τη φύση.