Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Κουτουνίδου Μάρθα, Μαγουλάς Νικόλαος «Πρόταση ανασύστασης περιοχής στο λιμάνι του Πειραιά»

Κουτουνίδου Μάρθα, Μαγουλάς Νικόλαος «Πρόταση ανασύστασης περιοχής στο λιμάνι του Πειραιά»

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο της μελέτης ήταν το επιβατικό λιμάνι του Πειραιά. Από τις αρχικές μας επιδιώξεις ήταν ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του λιμανιού με τον αστικό ιστό. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την Ηετιώνεια Ακτή, μια περιοχή κομβική στο κέντρο του λιμανιού. Έχοντας μελετήσει την περιοχή και αφού αφομοιώσαμε τα διδάγματα του χώρου προχωρήσαμε στην ανασύστασή της. Βασικά συνθετικά εργαλεία ήταν τα μοναδοποιημένα φορτία, το ιπποδάμειο σύστημα και ο μετασχηματισμός των υφιστάμενων κτηρίων. Σχεδιάσαμε ένα θεματικό πάρκο με αναμνήσεις από τον βιομηχανικό χαρακτήρα του λιμανιού και επανασυνθέσαμε την κτιριακή μάζα σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό κτήριο και ένα ξενοδοχείο.