Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Ντώνα Σοφία «Post-city: Γράμματα + πόλη»

Ντώνα Σοφία «Post-city: Γράμματα + πόλη»

Η πορεία της διπλωματικής εργασίας ξεκινάει με την εργασία μου στο ταχυδρομείο ως διανομέας γραμμάτων, μέσα από την οποία προέκυψε για μένα μια άλλη ανάγνωση της πόλης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη αυτής της νέας ανάγνωσης της πόλης μέσα από τα γράμματα και η προσπάθεια απόδοσής της ξανά στην πόλη, εκεί που χάνεται η σχέση γραμμάτων και πόλης, εκεί όπου τα γράμματα γίνονται νεκρά γράμματα.

 Το ταχυδρομείο αποτελεί ένα δίκτυο που συνδέει χώρους, οι διανομείς καλύπτουν κομμάτια πόλεων, τα γράμματα αντιστοιχούν σε χώρους. Είναι έτσι δυνατή η χαρτογράφηση της πόλης μέσα από τα γράμματα και την αντιστοιχία τους στους χώρους της πόλης. Η αρχειοθέτηση των γραμμάτων και η ταξινόμησή τους σε κουτιά-θυριδωτά διαμορφώνει χάρτες των ταχυδρόμων μέσα από τους οποίους διαβάζουν την πόλη και καταγράφουν τις καθημερινές αλλαγές τη στιγμή που ταξινομούν ξανά τα γράμματα. Συχνά τα καταστήματα μιας περιοχής γίνονται χώροι προσωρινής αποθήκευσης των γραμμάτων χορογραφώντας νέες ταξινομήσεις κτιρίων, διαφορετικές από εκείνες των οικοδομικών τετραγώνων. Οι είσοδοι των κτιρίων γίνονται χώροι παραλαβής γραμμάτων, μετατρέποντας τα διάφορα στοιχεία τους (όπως το σχέδιο της εξώπορτας, τα σκαλιά, το τραπέζι του θυρωρού) σε θήκες γραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτεται καθημερινά ένα ημερολόγιο λειτουργιών της πόλης μέσα από τα γράμματα που αποτυπώνουν δίκτυα παροχών, καταστήματα, υπηρεσίες κλπ. Η ανάγνωση της πόλης λοιπόν μέσα από την διανομή γραμμάτων προκύπτει μέσα από την αντιστοιχία γράμματος και χώρων, με τον τρόπο που αυτή γίνεται αναγνώσιμη κάθε φορά. Η αντιστοιχία αυτή παύει να υπάρχει στην περίπτωση των νεκρών γραμμάτων.

 Νεκρά γράμματα είναι εκείνα που δεν μπορούν να διανεμηθούν πια, λόγω απουσίας, λάθους,  μετακίνησης ή αλλαγής διεύθυνσης. Σε αυτή τη συνθήκη των νεκρών γραμμάτων όπου το σύστημα διανομής και η πόλη δεν μπορούν να βρουν τρόπο σύνδεσης και τα γράμματα καταστρέφονται, επιχειρώ να σχεδιάσω έναν χώρο για τα νεκρά γράμματα, αποδίδοντάς τα ξανά στην πόλη και ανακτώντας την χαμένη επικοινωνία μεταφρασμένη σε άλλη μορφή. Ταξινομώντας τα νεκρά γράμματα σε θυρίδες δημιουργώ έναν διάδρομο από θυρίδες  που τοποθετείται στο δημόσιο χώρο στην περιοχή λίγο πριν την άφιξη στο σταθμό Λαρίσης. Ο διάδρομος τοποθετείται ανάμεσα στις γραμμές του τρένου και στην πόλη και γίνεται το νέο όριο της τομής των γραμμών. Κάτω από ένα εγκαταλελειμμένο σινεμά διαμορφώνεται το γραφείο ταξινόμησης και αναζήτησης των νεκρών γραμμάτων, ενώ ο διάδρομος με τα γράμματα εκτείνεται από την αποβάθρα του σταθμού, στο σινεμά και στην υπάρχουσα πεζογέφυρα δίπλα στο σινεμά.

 Ο διάδρομος αποτελεί μια εναλλακτική πορεία για τους πεζούς. Η μάζα των γραμμάτων, αποτελεί ένα αρχείο της πόλης, το οποίο δημιουργεί ένα φίλτρο μέσα από το οποίο προκύπτουν νέες αναγνώσεις της πόλης. Η πραγματική πόλη φαίνεται μέσα από την πόλη των γραμμάτων, οι χώροι της πόλης εμφανίζονται μέσα από τους ακυρωμένους χώρους των νεκρών γραμμάτων. Ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο συνδέει η πορεία τα διάφορα σημεία και ο χαρακτήρας της ως ελεύθερο πέρασμα, σκηνοθετεί νέους χώρους και αφορμές συνάντησης, ακόμα και μέσα από τις διάφορες οπτικές, αναζητώντας την επικοινωνία.