Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Παπακαμμένου Βασιλική «Αξιοποίηση του κάστρου στο Χλεμούτσι»

Παπακαμμένου Βασιλική «Αξιοποίηση του κάστρου στο Χλεμούτσι»

Η διπλωματική εργασία σχετίζεται με την αξιοποίηση του κάστρου στο Χλεμούτσι, το οποίο αποτελεί ακόμα και σήμερα το πιο γνήσιο παράδειγμα οχυρωματικής τέχνης του 13ου αιώνα στην Ελλάδα.

Η μελέτη στηρίζεται στην δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την είσοδο στο κάστρο και την κίνηση μέσα σ’ αυτό, με σεβασμό στις ανάγκες των αρχαιολόγων, ώστε να συνεχίζονται οι αναστηλώσεις και οι ανασκαφές στον χώρο. Επιπλέον σχεδιάστηκαν οι εσωτερικοί χώροι του κάστρου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες που πρέπει να εξυπηρετούνται, όπως εκθεσιακός χώρος, γραφεία, συνεδριακός χώρος, χώρος αναψυχής, βιβλιοθήκη. Η επιλογή να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι οι χώροι του κάστρου σαν μουσείο και η ανάδειξη των εκθεμάτων μέσα στο ίδιο το έκθεμα, δηλαδή στο κάστρο, οδήγησε στον σχεδιασμό προθηκών, κατασκευασμένες από plexiglass, ώστε να δίνεται η αίσθηση της διαφάνειας και ότι τα αντικείμενα αιωρούνται μέσα στον χώρο, με την βοήθεια του φωτισμού. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προθήκη για τα νομίσματα, λόγω της σημασίας των αντικειμένων αυτών, αφού το κάστρο είχε και την λειτουργία του νομισματοκοπείου.

Ο φωτισμός του μνημείου, τόσο του εξωτερικού χώρου όσο και του εσωτερικού, αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην διπλωματική αυτή. Η μελέτη αυτού, έγινε με σεβασμό στο περιβάλλον, στην σημασία του κάστρου μέσα στον χώρο και στοχεύει στην ανάδειξη των σημαντικών αρχιτεκτονικών του στοιχείων.