Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Θεμιστοκλέους Θεόδωρος, Παντελίδου Παντελίτσα «Σχολή Καλών Τεχνών στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας»

Θεμιστοκλέους Θεόδωρος, Παντελίδου Παντελίτσα «Σχολή Καλών Τεχνών στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας»

Το θέμα που πραγματεύεται η διπλωματική εργασία είναι Σχολή καλών τεχνών στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Αρχικά η διερεύνηση κινείται σε θεωρητικό επίπεδο, ως μια προσπάθεια για προσέγγιση της σύγχρονης σχολής καλών τεχνών. Το πώς δηλαδή συγκροτείται και πώς λειτουργεί στο επίπεδο του πανεπιστημιακού ιδρύματος που σκοπό έχει να διδάξει την σύγχρονη - κάθε εποχής – τέχνη.

Οι τέχνες συνεχώς εξελίσσονται, έτσι το αντικείμενο που καλείται κάθε φορά να διδάξει μια σχολή καλών τεχνών δεν είναι το ίδιο. Η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ερμηνεύεται και διαχωρίζεται σε δύο γνωστικές περιοχές, θεωρίας (αμφιθέατρο) και πράξης (εργαστήριο).

Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημα, για το πώς πρέπει να είναι μια σύγχρονη σχολή, η έρευνα περνάει μέσα από την πολεοδομική ανάλυση της διαιρεμένης σήμερα, εντός των τειχών Λευκωσίας, για να μπορέσουμε στο επόμενο στάδιο να προτείνουμε μια σύγχρονη σχολή καλών τεχνών στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Βασικό θεωρητικό ζήτημα της διπλωματικής εργασίας, είναι το “κτίριο και κτιριολογικό πρόγραμμα να συγκροτούνται ταυτόχρονα”, ώστε να αναπτυχθεί η σύσταση του όλου της σχολής και η ένταξη του στον ιδιαίτερο αστικό ιστό της εντός των τειχών Λευκωσίας.