Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Κομποχόλης Παρασκευάς, Μωραϊδου Κωνσταντία «Δημαρχιακό μέγαρο Τρίπολης»

Κομποχόλης Παρασκευάς, Μωραϊδου Κωνσταντία «Δημαρχιακό μέγαρο Τρίπολης»

Το οικόπεδο ευρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, αποτελεί ιδιοκτησία του δήμου, καταλαμβάνει το Ο.Τ. 264, περιβάλλεται από τρεις  δρόμους και έχει διαστάσεις 35Χ36 μέτρα και εμβαδόν 1260 m2 . Ο ισχύον συντελεστής δόμησης είναι 2,4 και συνεπώς η συνολική προς δόμηση επιφάνεια ανέρχεται στα 3024 m2 τουλάχιστον

Η επεξεργασία της ιδέας του δημαρχείου της Τρίπολης στηρίχθηκε σε τρεις βασικές συνθετικές αρχές:

Α)  Ο αστικός ιστός της πόλης διεισδύει στο οικόπεδο ως κάναβος διαμορφώνοντας έτσι νοηματικές ενότητες. Οι άξονες  που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του κτιρίου προκύπτουν από τους άξονες της ίδιας της πόλης. Έτσι στο οικόπεδο συναντιούνται υπό γωνία δύο ορθοκανονικά συστήματα τα οποία διαμορφώνουν τη σχεδιαστική δομή πάνω στην οποία βασίζεται η σύνθεση.

Β)  Η άμεση και εύληπτη αναγνώριση του κτιρίου με την διαφοροποιημένη παρουσία των λειτουργικών ενοτήτων στη χωρική διάταξη του αλλά και στις όψεις.

Γ)  Η απόδοση κοινωνικού χαρακτήρα στο κτίριο με την εξασφάλιση της διαφάνειας στην εξωτερική επιδερμίδα του όγκου. Η διαφάνεια επιτρέπει την προβολή της εσωτερικής δραστηριότητας του κτιρίου, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά νύχτα οπότε μετατρέπεται ένα παμφώτιστο τοπόσημο της πόλης.

Η ογκοπλαστική διάρθρωση του κτιρίου αναπτύσσεται σε σχήμα Γ. Η μορφή αυτή επιλέχθηκε σκόπιμα επειδή έχει την ιδιότητα να αγκαλιάζει τον υπαίθριο χώρο και να δημιουργείG αυλή (χαρακτηριστικό των παρακείμενων λαϊκών κατοικιών της πόλης), όπου από την νοτιοανατολική πλευρά της ξεπροβάλει ο επικλινής όγκος της στέγης του αμφιθεάτρου.

Από το μεγαλύτερο σκέλος του Γ με τη μορφή επιμήκους πολυώροφης πτέρυγας,  ξεπροβάλει το μικρότερο σκέλος. Οι δυό αυτές πτέρυγες στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες

Κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης είναι μια επιμήκης ζώνη – όριο όπου στα άκρα της τοποθετούνται τα κλιμακοστάσια.

Η ζώνη αυτή αποτελεί την σπονδυλική στήλη που ενοποιεί τους δύο βασικούς όγκους της σύνθεσης του κτιρίου.

Ο κεντρικός ελεύθερος χώρος εισόδου του Δημαρχείου συνεργάζεται με την πρώτη υπόγεια στάθμη όπου εξελίσσονται όλες οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες , εκθέσεις και εκδηλώσεις.