Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Παπαδοπούλου Άννα «Λάρισα: μελέτη ανάπτυξης του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων»

Παπαδοπούλου Άννα «Λάρισα: μελέτη ανάπτυξης του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων»

Το κέντρο της Λάρισας είναι μια περιοχή αρκετά αναβαθμισμένη λόγω των παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το Δήμο. Έχουν γίνει έργα στις κεντρικές πλατείες αλλά και στο οδικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αναπτυγμένο δίκτυο πεζοδρόμων το οποίο έχει ως σκοπό την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών στις κεντρικές λειτουργίες χωρίς να διακόπτεται η πορεία τους από την κίνηση των αυτοκινήτων. 

Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν επιπλέον πεζοδρομήσεις, διευθετήσεις δρόμων, διαπλατύνσεις και διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων στους κεντρικούς δρόμους.  Η γενική εικόνα που δημιουργείται είναι από μια πόλη της οποίας το κέντρο είναι φτιαγμένο για τους πεζούς χωρίς όμως να εξαιρεί και τα αυτοκίνητα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει και για τις περιοχές που περιβάλλουν το κέντρο, καθώς εμφανίζονται κάπως πιο παραμελημένες και αποκομμένες.

Σκοπός της διπλωματικής είναι η επέκταση αυτής της εικόνας και στις γύρω περιοχές ώστε να δημιουργηθεί ένωση των περιοχών που γειτνιάζουν με το κέντρο. Αυτό θα επιτευχθεί με την περεταίρω πεζοδρόμηση δρόμων ως τις παρυφές του κέντρου και δημιουργία ποδηλατοδρόμων στις βασικές αρτηρίες που είναι και οι είσοδοι πόλης. Γενικά θα λέγαμε ότι σκοπός είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη όπου ο πεζός και ο ποδηλάτης θα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα ενώ το αυτοκίνητο θα παίζει δευτερεύων και βοηθητικό ρόλο, χωρίς όμως να εξαιρείται από την πόλη τελείως.