Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Κωνσταντίνου Μαρία «Κέντρο περιβαλλοντικού εθελοντισμού και αναψυχής/Σέσι – Γραμματικό»

Κωνσταντίνου Μαρία «Κέντρο περιβαλλοντικού εθελοντισμού και αναψυχής/Σέσι – Γραμματικό»

Σε μια από τις λίγες εναπομένουσες παρθένες εκτάσεις τόσο κοντά στην πρωτεύουσα προτείνω τη δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικού εθελοντισμού και αναψυχής. Σκοπός της λειτουργίας του κέντρου θα είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής και η αντιστάθμιση της λειτουργίας του προτεινόμενου Χ.Υ.Τ.Α. Ο οικισμός Σέσι Γραμματικού βρίσκεται βορειοανατολικά της Αθήνας στο Ν. Ευβοϊκό κόλπο. Η περιοχή είναι κατά το μεγαλύτερο τμήμα της δασική με κάποιες αγροτικές εκτάσεις. Ανήκει στη ζώνη Α΄ επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών λόγω της ευφλεκτότητας της χαλεπίου Πεύκης, ζώνη στην οποία και ανήκει. Εντάσσεται στην ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως ενώ η πανίδα χαρακτηρίζεται από είδη που υπάρχουν σε παρόμοιες περιοχές. Δεν υπάρχει τουρισμός λόγω απομακρυσμένης- δύσβατης περιοχής του βουνού και η μόνη μελέτη αναψυχής είναι η ποδηλασία.

Το προτεινόμενο κέντρο χωροθετείται σε κομβικό σημείο για την καλύτερη εποπτεία της περιοχής και θα λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα δίκτυο μονοπατιών και ξύλινων κατασκευών που θα υπάρχουν στο δάσος. Το κτιριολογικό και οι δραστηριότητες του κέντρου προκύπτουν ύστερα από έρευνα και συνδυασμό των αντίστοιχων άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων. Βασικές δραστηριότητες είναι οι εξής: συντήρηση του επιστημονικού έργου της περιοχής, περιβαλλοντική ενημέρωση, περιβαλλοντικές διαδρομές, εθελοντικές δραστηριότητες (σκοπιές για πυροπροστασία- παρακολούθηση Χ.Υ.Τ.Α., δενδροφύτευση, καθαρισμός δάσους- ακτών), εκδηλώσεις αναψυχής.

Όσον αφορά στη σύνθεση του κτιρίου σκοπός εξαρχής ήταν η ένταξή του στο περιβάλλον γι΄ αυτό και το κτίριο δίνει την εντύπωση τελικά ότι έχει φωλιάσει στο έδαφος. Χρησιμοποιήθηκαν φυσικά υλικά (πέτρα, ξύλο) κατά το μεγαλύτερο τμήμα και έγινε δανεισμός στοιχείων από τη λαϊκή αρχιτεκτονική και την αρχιτεκτονική στο βουνό δοσμένα με έναν σύγχρονο χαρακτήρα. Όλες οι λειτουργίες διατάσσονται γύρω από μια κεντρική αυλή (μοναστηριακός χαρακτήρας) κάτω από την οποία βρίσκεται και το αμφιθέατρο που αποτελεί και το κέντρο της σύνθεσης, ενώ βάση ενός κεντρικού άξονα διαμοιράζονται όλες οι κινήσεις. Η φόρμα της στέγασης θυμίζει τα παλιά ποιμνιοστάσια, ενώ η είσοδος σηματοδοτείται με την δημιουργία ισχυρού μετώπου(πέτρινος στιβαρός τοίχος) στην πλευρά του νότου. Ο τοίχος αυτός στη συνέχεια αγκαλιάζει το κτίριο το οποίο διατάσσεται σε επίπεδα που ακολουθούν την κλίση του εδάφους. Οι όγκοι φθίνουν όπως και καμπύλες προς την θάλασσα.