Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Γιαλιάς Ευγένιος, Μπορμπαντωνάκης Μανώλης «Χτίζοντας σε δυσπρόσιτες περιοχές: Ορεινό καταφύγιο»

Γιαλιάς Ευγένιος, Μπορμπαντωνάκης Μανώλης «Χτίζοντας σε δυσπρόσιτες περιοχές: Ορεινό καταφύγιο»

Η διπλωματική εργασία αφορά τη δόμηση σε δυσπρόσιτες περιοχές και πιο συγκεκριμένα το παράδειγμα ενός ορεινού καταφυγίου.

Στο πρώτο τμήμα της εργασίας, μελετήσαμε παλαιότερα παραδείγματα και κυρίως τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τον άνθρωπο να κτίσει σε τέτοιες περιοχές. Προσεγγίζοντας την έννοια του ορεινού εξετάσαμε τα 5 φυσικά στοιχεία (αέρας, γη, νερό, φωτιά, ζωή) και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ή να αντιμετωπισθούν και παράλληλα τις λειτουργικές ανάγκες ενός ορεινού καταφυγίου.

Η μελέτη αυτή μας οδήγησε να θέσουμε δέκα αξιώματα-εντολές, βάση των οποίων προχωρήσαμε στον σχεδιασμό του δικού μας παραδείγματος.

Η κεντρική ιδέα ήταν η κατασκευή ενός κελύφους το οποίο θα προσέφερε προστασία, θα ικανοποιούσε τις βασικές ανάγκες, θα είχε αντοχή στις καιρικές συνθήκες και θα μπορούσε να κατασκευασθεί εύκολα και γρήγορα χωρίς την χρήση βαριών μηχανημάτων.

Η μορφή του είναι κυλινδρική και το βασικό στοιχείο κατασκευής είναι πανέλα προκατασκευασμένα από fiberglass. Η κατασκευή συμπληρώνεται από τοπικά υλικά όπως είναι το χώμα, το οποίο ενισχύει τη θεμελίωση του κτιρίου και ταυτόχρονα αυξάνει τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου καθώς και η κατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης από τοπικούς λίθους.

Για την αυτονομία της κατασκευής προβλέπονται δίκτυα και συσκευές όπως ανεμογεννήτρια, ξυλόσομπα-εστία μαγειρέματος κ.λπ.

Το καταφύγιο διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: 1. δεξαμενές θεμελίωσης 2. χώρος διημέρευσης, 3. χώρος ύπνου.