Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Λαγουβάρδος Εμμανουήλ «Καμαρίνια διπλωματικών»

Λαγουβάρδος Εμμανουήλ «Καμαρίνια διπλωματικών»

Ο πλήρης τίτλος της εργασίας αυτής είναι «Καμαρίνια Διπλωματικών στο Μηχανουργείο». Ήταν απαραίτητο, πέραν από τις σχετικές διατάξεις μεταξύ των νέων καμαρινιών που προτείνονται, να γίνει και μια μικρή μελέτη του χώρου προκειμένου να γίνει ιδανικότερος για να παραλάβει την παραπάνω πρόταση.

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν καθαρά διερευνητικός, καθότι οι χώροι που καλούνται καμαρίνια στην σχολή μας είναι χώροι οι οποίοι βρίσκονται σε μια ατέρμονη μετεξέλιξη, δεν έχουν καθαρά όρια μεταξύ τους και ο χρόνος μέσα στον οποίο ο τελειόφοιτος τα οικειοποιείται είναι λίγος.

Ως εκ τούτου ήταν σκόπιμο να γίνει πρώτα μια έρευνα τυπολόγησης νέων διατάξεων «καμαρινιών» και να καλυφθούν πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να σχετιστούν τα καμαρίνια ως χώροι. Η κατάληξη αυτής της έρευνας έδωσε ώθηση για μια ευέλικτη μονάδα χώρου εργασίας που αποτελείται από modules και που μπορεί να σχηματίσει λίγο πολύ κάθε είδους καμαρίνι επιθυμεί κάποιος φοιτητής.

Η μελέτη εστιάστηκε έπειτα στην κατασκευή του module αυτού, στις συνδέσεις μεταξύ τους καθώς επίσης και στον σχηματισμό μερικών συγκεκριμένων τυπολογιών καμαρινιών με βάση την μονάδα αυτή – ούτως ώστε μέσα στον μεγάλο χώρο του Μηχανουργείου του κτιρίου Μπουμπουλίνας να υπάρχει σχέδιο, δομή και μοναδικότητα, κάτι που άλλωστε κι οι ίδιοι οι φοιτητές κάνουν εφικτό με βάση την ίδια τους την προσωπικότητα (βλ. διάλεξη «Τα Καμαρίνια των Διπλωματικών» φοιτ. Μάνος Λαγουβάρδος, Κατερίνα Λεπτίδου).