Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Παρασχιάκου Μαρία «Κέντρο αποκατάστασης για παιδιά και νέους με αναπηρίες»

Παρασχιάκου Μαρία «Κέντρο αποκατάστασης για παιδιά και νέους με αναπηρίες»

Τα παιδιά που περιθάλπει το συγκεκριμένο κέντρο, έχουν υποστεί τις συνέπειες των πολεμικών συρράξεων,σε βαθμό τέτοιο που έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχική και φυσική τους κατάσταση. Ο πόλεμος, σαν ανεμοστρόβιλος σάρωσε όλα τα δεδομένα της ζωής τους, σαν μια δύνη που ρούφηξε τα πάντα.

Το κέντρο πραγματοποιείται για να δώσει σε αυτά τα παιδιά, εκτός από ουσιαστική ιατρική βοήθεια και την αίσθηση της ασφάλειας, της προστασίας .. σαν ένα κέλυφος.

Το κέλυφος του Ναυτίλου ή του σαλιγκαριού, ο ανεμοστρόβιλος, η δύνη εμφανίζουν την ίδια σπειροειδή καμπύλη, την ισογώνια σπείρα

Στην ισογώνια σπείρα το χρονικό στοιχείο υπεισέρχεται πάντα. Eίναι μια έκφανση της ίδιας της ζωής. Το παρελθόν δεν αλλάζει όμως πάντα υπάρχει το νέο, το μέλλον που αναπτύσσεται.

Το στοιχείο της σπείρας λοιπόν θα εμφανίζεται στο κτίριο μας ως κεντρική ιδέα δίνοντας έτσι μια χρονική έννοια, μια αίσθηση αισιοδοξίας για το μέλλον που αναπτύσσεται,χωρίς όμως να χρειάζεται (ακόμα και αν ήταν δυνατόν) να αλλάξουμε το παρελθόν.