Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Κωστιδάκης Θεόδωρος «Κτίριο εθελοντικής οργάνωσης για μειονοτικά παιδιά και οικογένειες στο Γκάζι»

Κωστιδάκης Θεόδωρος «Κτίριο εθελοντικής οργάνωσης για μειονοτικά παιδιά και οικογένειες στο Γκάζι»

Το θέμα της εργασίας αυτής είναι ένα κτίριο που θα στεγάζει το Κέντρο Επικοινωνίας της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ‘Δρόμοι Ζωής’, που δραστηριοποιείται στην περιοχή γύρω από το Γκάζι.

Οι αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη συνθετική διαδικασία σχετίζονται με μια προσπάθεια σεβασμού τόσο του κοινωνικού, πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής, όσο και του χαρακτήρα-τρόπου δράσης της συγκεκριμένης οργάνωσης. Καθώς το άμεσο περιβάλλον αλλάζει χαρακτήρα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, όπως αναλύεται με τους αντίστοιχους χάρτες και τις απαραίτητες αναφορές σε κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης των ‘Δρόμων Ζωής’, το στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ήταν η μεγάλη ανάγκη για χώρους. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία χώρων με δυνατότητα πολλαπλής αξιοποίησης, έτσι ώστε να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες, με τα λιγότερα δυνατά μέσα και τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στη χρήση.

Η λύση μελετήθηκε με την προοπτική να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις (με διαφορά ορισμένων ετών), ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κέντρου. Έτσι, ενώ το κέντρο μπορεί να λειτουργεί κανονικά και κατά την πρώτη φάση, τα κτίρια αποκτούν ύψος και όγκο στη δεύτερη φάση.