Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Μπαμπίλη Σοφία «Κατοικίες στο λόφο του Στρέφη»

Μπαμπίλη Σοφία «Κατοικίες στο λόφο του Στρέφη»

Πρόκειται για ένα συγκρότημα κατοικιών στο λόφο του Στρέφη, σχεδιασμένο έχοντας λάβει υπόψη αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επιλέγει το συγκεκριμένο οικόπεδο διότι βρίσκεται μέσα στην πόλη, σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή της, και λόγω του ευνοϊκού του προσανατολισμού.

Το οικόπεδο είναι 3 μέτρα υποβαθμισμένο σε σχέση με το δρόμο και έχει από τη μία του άκρη ως την άλλη υψομετρική διαφορά 10 μέτρων.

Τρεις επιμήκεις όγκοι τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο κατά τον άξονα Β-Ν. Η οροφή τους είναι κεκλιμένη ώστε να μεγιστοποιείται η επιφάνεια του όγκου που στρέφεται στο νότο. Πάνω στην οροφή τοποθετούνται φωτοβολταϊκά πανέλα.

Ο κάθε όγκος περιέχει δύο κατοικίες που αναπτύσσονται σε ενάμιση στάθμη. Όλα τα επίπεδα είναι σε διαφορετικές στάθμες ώστε να επιτρέπουν στο ηλιακό φως να φτάνει ως και το κατώτατο σημείο. Η κάθε κατοικία εκμεταλλεύεται ένα θερμοκηπιακό χώρο διπλού ύψους, ο οποίος με την μετακίνηση των ενδιάμεσων χωρισμάτων ενσωματώνεται με την κυρίως  κατοικία. Οι χώροι αυτοί για να μην επιβαρύνουν θερμικά το κτίριο το καλοκαίρι, σκιάζονται από τα φυλλοβόλα φυτά της οροφής.

Τέλος την ενίσχυση του φυσικού φωτισμού συντελεί η ύπαρξη των κεκλιμένων φωταγωγών στους οποίους θα μπορούσαν να προστεθούν και συστήματα κατόπτρων.

Η κάθε κατοικία είναι διαμπερής για τον σωστό της αερισμό τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης ο αερισμός ενισχύεται και από τον κεκλιμένο φωταγωγό.

Οι κατόψεις οργανώνονται σε δύο ζώνες, αυτής των κυρίων χώρων, και αυτής πίσω και μπροστά από τον κεκλιμένο φωταγωγό όπου τοποθετούνται οι βοηθητικοί χώροι, σκάλες, υγροί χώροι κτλ.

Η κατασκευή είναι μικτή.