Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Πέτρουλια Φοίβη-Βασιλική «Επανεγγραφή του μώλου των Μύλων στο θαλάσσιο μέτωπο της Ρόδου»

Πέτρουλια Φοίβη-Βασιλική «Επανεγγραφή του μώλου των Μύλων στο θαλάσσιο μέτωπο της Ρόδου»

Η διπλωματική αυτή έχει στόχο την ανάδειξη του μεσαιωνικού μώλου των Μύλων που βρίσκεται στο σημερινό Εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και είναι ενταγμένος στον πυρήνα του σύγχρονου λιμενοβραχίονα.

Αρχικά γίνεται μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται ο αρχαιολογικός χώρος και στη συνέχεια μια ιστορική αναδρομή ώστε να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για ένα μνημειακό σύνολο με διαχρονική σημασία για την ιστορική εξέλιξη της πόλης της Ρόδου.

Η κεντρική ιδέα της επέμβασης είναι η ανάδειξη της δυναμικής μορφής και κάθε οικοδομικής φάσης του μώλου, που έχουν χαθεί, λόγω των επιχώσεων που έγιναν σε διάφορες χρονικές περιόδους, περιμετρικά του μώλου, και το χαρακτήρα που έχει δοθεί πλέον στην περιοχή (βαρειά χρήση του λιμανιού), αλλά και των ιταλικών διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του μώλου και τα οποία έχουν αποκτήσει χρήσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λιμανιού.

Με βασικό άξονα τα παραπάνω, γίνεται μια δυναμική επέμβαση στο χώρο, μια αποκοπή του μώλου από την περιμετρική του επίχωση, που ουσιαστικά ελευθερώνει το μώλο και τον αφήνει να “αναπνεύσει”, με σεβασμό σε κάθε οικοδομική φάση αυτού και μια ήπια επέμβαση στα διατηρητέα κτήρια, που βρίσκονται στη δυτική πλευρά αυτού.

Έτσι, επιτυγχάνεται ο επαναπροσδιορισμός του χαρακτήρα αυτού του σημαντικότατου μνημειακού συνόλου που χρήζει άμεσης προστασίας και ανάδειξης.