Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Χρυσόπουλος Γεώργιος «Οινοποιείο στη Νεμέα»

Χρυσόπουλος Γεώργιος «Οινοποιείο στη Νεμέα»

H αρχιτεκτονική λύση…

...και το κτιριολογικό πρόγραμμα...

...μιας βιομηχανικής μονάδας οινοποίησης καθορίζεται αφενός από τις λειτουργικές απαιτήσεις και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, αφετέρου απαιτεί να ληφθούν υπ’ όψιν οι διάφορες τεχνικές οινοποίησης  για την ελάχιστη καταπόνηση των σταφυλιών και τον θερμοκρασιακό  έλεγχο. Ο χαρακτήρας της επέμβασης σε μορφολογικό επίπεδο εξαρτάται άμεσα από την ανάγνωση και ανάλυση της ιδιαίτερης τοπογραφίας της περιοχής. Οι υφισταμένες γραμμικές χαράξεις των αμπελώνων της ευρύτερης περιοχής και τα συστήματα φύτευσης των καλλιεργειών όπως αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν, ορίζουν ύψη, επίπεδα και χώρους κίνησης εντός του αμπελώνα διαμορφώνοντας επιπλέον το ανάγλυφο του φυσικού τοπίου. Τα δομικά στοιχεία των κατασκευών αποτελούν σημείο αναφοράς για την ένταξη και εναρμόνιση του κτίσματος στο χώρο, από τα οποία προκύπτει το πρωταρχικό  ιδεόγραμμα των σχέσεων πλήρους – κενού. Ως αρχή σχεδιασμού επιλέχθηκε η γραμμική διάταξη και ο διαχωρισμός των λειτουργιών σε δυο ενότητες. Μεταξύ της «παραγωγής» και της «επισκεψιμότητας» παρεμβάλλεται μια ζώνη ενός «πειραματικού αμπελώνα», στον οποίο αναπτύσσονται διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιών μέσω συστημάτων αναρρίχησης στους τοίχους αντιστηρίξεως, κατασκευές πέργκολας που στεγάζουν υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία ορίζουν τον άξονα πρόσβασης προς το οινοποιείο, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν μια διαδρομή στην οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με την πρώτη ύλη και να γευτεί το τελικό προϊόν-το κρασί. Επίσης συνδέει το τοπικό οδικό δίκτυο με τον αρχαιολογικό τόπο στα δυτικά του οικοπέδου, αξιοποιώντας το πρόγραμμα του Δήμου Νεμέας «οι Δρόμοι του Κρασιού», όπου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί συγχρόνως σε αμπελώνες, οινοποιεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η γενική χωροθέτηση, οι παραγόμενες δομές και μορφές του συγκροτήματος, στοχεύουν στην απόδοση της υλικότητας του τοπίου, στην ένταξη του στο περιβάλλον και στην διατήρηση της ανθρώπινης  κλίμακας.

Βασική κεντρική ιδέα είναι η υπογειοποίηση του κτιρίου. Η δημιουργία διαδοχικών αιθρίων για αερισμό - φωτισμό του συγκροτήματος και η σύνδεση δυο παράλληλων ζωνών με κάθετο άξονα κινήσεως, δημιουργούν μια κεντρική πύλη εισόδου στο κτίριο, ώστε να επιτευχθεί το αρχικό ζητούμενο: η δημιουργία ενός οινοποιείου σε λόφο, αφομοιωμένο πλήρως στο τοπίο, με ισόγειες εισόδους σε τρία επίπεδα.