Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Ζήχου Αθηνά, Σαλίχου Σταυρούλα, Χουμαϊδης Δημήτρης «Λιπάσματα Δραπετσώνας»

Ζήχου Αθηνά, Σαλίχου Σταυρούλα, Χουμαϊδης Δημήτρης «Λιπάσματα Δραπετσώνας»

Το μεγάλο κενό που προέκυψε με την καθαίρεση του συγκροτήματος του εργοστασίου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, καθιστά το συγκεκριμένο παράκτιο μέτωπο τη μοναδική διέξοδο στη θάλασσα για τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η συγκρότηση μιας στρατηγικής επέκτασης της πόλης προς τη θάλασσα, μέσα από τις εκτάσεις που μέχρι τώρα καταλάμβανε η βιομηχανία, η αποκατάσταση του θαλάσσιου μετώπου με νέους όρους και η οριστική απόδοση του παράκτιου τμήματος της περιοχής μελέτης σε δραστηριότητες κοινόχρηστου και κοινωφελούς χαρακτήρα, με τη μορφή ενός πάρκου.

Με την υπογειοποίηση του νέου αυτοκινητόδρομου Σχιστού-Φαλήρου στο καίριο σημείο, δίπλα στο λιμάνι και ακριβώς στο πρόσωπο της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου στη θάλασσα, το όριο-τείχος-εμπόδιο, μεταλλάσσεται σε όριο-συνέχεια. Η φυσική ροή της πόλης προς το νερό αντί να ανακόπτεται βίαια, αποκαθίσταται με ένα νέο όριο που βρίσκεται στο ίχνος του παλιού . Η σχηματοποίησή του γίνεται με την διαφοροποίηση του εδάφους σε δύο επίπεδα. Στο υψηλότερο επίπεδο αναπτύσσεται η πόλη με τις λειτουργίες της ενώ στο χαμηλό που σβήνει στη θάλασσα, το πάρκο εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των κατοίκων.

Με μία συγκεκριμένη λογική που αναπτύσσεται στην εργασία μας, συντίθεται ένα γραμμικό πλέγμα που διατρέχει όλο το πάρκο, δημιουργώντας σχηματισμούς που επιλύουν μορφολογικά και λειτουργικά το ανάγλυφο του εδάφους, τις φυτεύσεις, το δίκτυο των κινήσεων και του φωτισμού.