Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Αποστολάκη Αικατερίνη «Οικοτουρισμός στη Νέδα»

Αποστολάκη Αικατερίνη «Οικοτουρισμός στη Νέδα»

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες περιοχές, προωθεί την προστασία και διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Η εργασία αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την προστασία της φύσης με την οικονομική ανάπτυξη, στην ποτάμια περιοχή της Νέδας, στη δυτική Πελοπόννησο.

Ο λεγόμενος οικοτουρίστας - επισκέπτης της περιοχής έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και να απολαύσει την αισθητική και περιβαλλοντική του αξία, ενώ ο σχεδιασμός μιας οργανωμένης υποδομής, ερμηνείας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος αυξάνει το βαθμό μετάδοσης του μηνύματος της προστασίας της φύσης προς τον επισκέπτη.

ΝΟΜΑΔΙΣΜΟΣ

Παράλληλα, υπάρχει συχνά η αναφορά στην έννοια της νομαδικότητας, όπως αυτή αναλύθηκε από τον Γάλλο διανοητή J. G. Deleuze.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΤΟΠΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο νομαδικός χώρος είναι εντοπισμένος χωρικά αλλά δεν έχει καθορισμένα όρια. Ο νομαδικός χώρος είναι μια ανοικτή δομή. Το κτίριο του νομάδα δεν έχει ευκρίνεια ορίων. Αναλύεται και συντίθεται από συστατικά στοιχεία που λειτουργούν με αυτονομία. Το κτίριο με τη διάχυση του περιγράμματός του χάνει την αυτοαναφορική του ιδιότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηλώνει τόπο με μια απόλυτη έννοια – δηλώνει ένα τοπικό απόλυτο, που συνιστά τον άτοπο χώρο.

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ

Ο νομάδας ακόμα κι αν ακολουθεί μονοπάτια ή πορείες δεν διαμοιράζει το χώρο που διατρέχει. Ο νομάδας δεν επανατοποθετείται, γι’ αυτό και μπορεί να ονομαστεί άτοπος. Είναι το άτοπο που εγκαθιδρύει τη σχέση του με τη γη, σε τέτοιο βαθμό, που ο νομάδας επανατοποθετείται σε αυτό. Το άτοπο δεν είναι σημάδι στασιμότητας, είναι το σύνολο των άδηλων σημείων κατά μήκος μιας πορείας. Αν ο νομάδας απομακρυνθεί τίποτα δεν μαρτυρά το πέρασμά του. Η νομαδική δραστηριότητα δεν αφήνει ίχνος: το κτίριο του σύγχρονου νομάδα είναι η μνήμη του περάσματός του.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ο νομάδας μετακινείται από σημείο σε σημείο κατά μήκος μιας τροχιάς. Τα σημεία αυτά δεν αποτελούν παρά εφεδρείες.

Η κινητικότητα των κατασκευών που τον στεγάζουν, η ευελιξία οργάνωσής τους και η χωρική τους συμπύκνωση αποτελούν βασικά απαιτούμενα του νομαδισμού, μέσα στην διπλωματική αυτή εργασία.