Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Κρητικού Γαρυφαλιά, Σταματίου Παρασκευή «Το παιδί και η πόλη. Εφαρμογή στο Αιγάλεω»

Κρητικού Γαρυφαλιά, Σταματίου Παρασκευή «Το παιδί και η πόλη. Εφαρμογή στο Αιγάλεω»

Μία πόλη φιλική για τα παιδιά είναι μία πόλη φιλική για όλους.

Με αφορμή την πρωτοβουλία της UNICEF, και πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, με την ονομασία "Child-Friendly Cities" (Πόλεις Φιλικές για το Παιδί), προτείνεται στην περιοχή του Αιγάλεω μία ήπιας μορφής ανάπλαση, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του αστικού περιβάλλοντος και του παιδιού, την εξασφάλιση χώρων πρασίνου και παιχνιδιού, την επαφή με τη φύση, την ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση, τις κοινωνικές συναναστροφές.

Το δίκτυο πεζοδρόμων που προτείνεται ενοποιεί τους ήδη υπάρχοντες χώρους πρασίνου, καθώς και αυτούς που δημιουργούνται, διασφαλίζοντας μία σταδιακή, ομαλή και ασφαλή μετάβαση από τον αρχικό πυρήνα κατοικίας στη γειτονιά, και στη συνέχεια, στο σύνολο της πόλης.

Έχοντας εντοπίσει τα προβλήματα στην περιοχή μελέτης μας (διάσπαρτοι χώροι πρασίνου, σημειακή οικειοποίηση του πάρκου, έλλειψη πεζοδρομίων...) και λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι περισσότεροι χώροι που απευθύνονται σε παιδιά και νέους βρίσκονται στα όρια του πάρκου (π.χ. σχολεία) προτείνουμε :

την ενοποίηση των δύο τμημάτων της περιοχής μελέτης, μέσω του πάρκου

την αξιοποίηση του πάρκου στρέφοντας τη δυναμική του προς την πόλη που το περιβάλλει, με άξονες ροής πρασίνου που διαχέονται στην πόλη, δημιουργώντας  με αυτή μία αμφίδρομη σχέση

δημιουργία σημειακών πυρήνων παιχνιδιού/επαφής (δωμάτια μέσα στην πόλη), που ενοποιούνται μέσω του δικτύου πεζοδρόμων και υπαίθριων χώρων,, οι οποίοι είτε υπάρχουν είτε εξασφαλίζονται μετά από απαλλοτροιώσεις

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ορίζοντας συλλεκτήριες οδούς και θηλειές χαμηλής ταχύτητας για ελεγχόμενη χρήση του αυτοκινήτου στις περιοχές κατοικίες και ομαλή λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων-υπαιθρίων χώρων

αξιοποίηση των αδόμητων οικοπέδων και ακαλύπτων, όπου αυτό κρίνεται εφικτό

"ένταξη" των σχολείων και των άλλων εγκαταστάσεων υποδομής που βρίσκονται περιμετρικά του πάρκου, σε αυτό.