Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Αποστολάκη Ειρήνη «Πολεοδομική παρέμβαση στη δυτική τάφρο των Χανίων»

Αποστολάκη Ειρήνη «Πολεοδομική παρέμβαση στη δυτική τάφρο των Χανίων»

Ο σχεδιασμός της τάφρου ουσιαστικά συνεπάγεται την διαχείριση ενός ορίου και ο βασικός στόχος είναι αυτό το όριο να γίνει ένας συνδετικός κρίκος, ένας μεταβατικός χώρος.

Παρατηρώντας τις μέχρι τώρα προσεγγίσεις πόλης και τείχους διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα είναι αυτή στην οποία η πόλη κατεβαίνει στην τάφρο και πολιορκεί για άλλη μια φορά το παλιό φρούριο.

Η παρατήρηση αυτή με οδήγησε να σκεφτώ πως θα μπορούσα στην αδιαμόρφωτη δυτική τάφρο να “κατεβάσω” την πόλη. Το κατέβασμα αυτό θα πρέπει προφανώς να γίνει μέσω του αντιτειχίσματος. Στην περίπτωση της δυτικής τάφρου, το αντιτείχισμα είχε κατασκευαστεί σημειακά μόνο εκεί που δεν υπήρχε βράχος. Σήμερα τμήμα του έχει καταρρεύσει και από τα αφύλακτα αυτά σημεία η πόλη μπορεί να κατέβει στην τάφρο και να δημιουργήσει σ’ αυτήν ένα καινούριο σκελετό που την οργανώνει σεβόμενος τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της. Και ενώ αυτά τα κατεβάσματα, αυτές οι λωρίδες, έχουν μια ισχυρή αναφορά στην πόλη και πολιορκούν το φρούριο, η βασική πορεία κινείται κατά μήκος του τείχους και της τάφρου.

Αναζητώντας χαράξεις κατάλληλες για την πορεία διαπίστωσα ότι θα ήθελα να έχει μια λογική συνέχεια, μια “δικαιολογία” την οποία τελικά μου την έδωσε η ίδια η πόλη μέσα από την ιστορία της.

Όσον αφορά τις χρήσεις που επιλέγονται, αυτές αφορούν τόσο τη γειτονιά όσο και την πόλη γενικότερα. Πρόκειται για ένα χώρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων, ένα χώρο ημιυπαίθριας αγοράς που σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί τόσο την εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Νέας Χώρας όσο και την ετήσια έκθεση Αγροτικός Αύγουστος, και ένα cafe. Οι χρήσεις τοποθετούνται έτσι ώστε να συσχετίζονται με τις αντίστοιχες γειτονικές χρήσεις αλλά όχι να γειτνιάζουν. Έτσι προκαλούν μια συνεχή κίνηση στο σύνολο της τάφρου και όχι μόνο σημειακές χρήσεις με νεκρούς χώρους ανάμεσα τους.