Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Γάκη Ουρανία «Δέκα κατοικίες στο Χαλάνδρι»

Γάκη Ουρανία «Δέκα κατοικίες στο Χαλάνδρι»

Το Χαλάνδρι είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής. Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός του υπερδιπλασιάστηκε. Τα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή όπως οι σταθμοί του μετρό και του προαστιακού σιδηρόδρομου προσέλκυσαν νέες χρήσεις τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα αλλά και πλήθος νέων κατοίκων.

Η ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης του δήμου προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι νέες ανάγκες σε γη ήταν αναπόφευκτη. Αρχικά το Πάτημα Ι και τώρα το Πάτημα ΙΙ εντάχθηκαν στο σχέδιο ως περιοχές αμιγούς κατοικίας με χαμηλούς όρους δόμησης προκειμένου να προσελκύσουν κατοίκους υψηλότερου εισοδήματος.

Το Πάτημα ΙΙ εκτείνεται πάνω από τη Λεωφόρο Αναπαύσεως μεταξύ των ορίων των δήμων Βριλησσίων και Γέρακα. Είναι μια κατάφυτη περιοχή με έντονες κλίσεις εδάφους και κατάλοιπα αγροτικής παραγωγής.

Παρατηρώντας την ανάπτυξη των όμορων δήμων ,τα χαρακτηριστικά των κατοικιών που κτίζονται καθώς και την προσφορά-ζήτηση κατοικιών μέσω αγγελιών κατέληξα στην επιλογή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε κεντρικό σημείο της περιοχής όπου προτείνω την κατασκευή δέκα κατοικιών απευθυνόμενες σε διαφορετικές περιπτώσεις χρηστών και ενός καταστήματος για την εξυπηρέτηση της γειτονιάς.

Οι δέκα αυτές κατοικίες χωρίζονται ουσιαστικά σε τέσσερις τύπους βάσει του μεγέθους τους αλλά και των αναγκών των χρηστών στους οποίους απευθύνονται.

Η τοποθέτησή τους στο οικόπεδο πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή θέα για κάθε μία από αυτές αλλά και τη διατήρηση του υπάρχοντος πρασίνου της περιοχής. Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε η λύση του υπόγειου χώρου στάθμευσης ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινός υπαίθριος χώρος που να απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του συγκροτήματος.

Το μικρό κατάστημα τοποθετήθηκε προς τη βασική διασταύρωση της περιοχής ώστε να γίνεται αντιληπτό και άρα και να χρησιμοποιείται από μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων.

Οι δέκα κατοικίες σχεδιάστηκαν με την πρόθεση να διατηρούν όμοιους κυρίως τους κοινόχρηστους χώρους τους ενώ οι υπόλοιποι χώροι διαφοροποιούνται κατά  τύπο.