Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Τσολάκη Βασιλική «Πάρκο στο Φλοίσβο»

Τσολάκη Βασιλική «Πάρκο στο Φλοίσβο»

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης είναι η στάση του τραμ, η λεωφόρος Ποσειδώνος η οποία διατρέχει το βόρειο μέτωπο του πάρκου και αποτελεί ισχυρό εμπόδιο στην προσέγγιση του από τους πεζούς, αφήνοντας μόλις δυο περάσματα, στα σημεία όπου υπάρχουν διαβάσεις πεζών. Στα δυτικά βρίσκεται η μαρίνα του φλοίσβου ενώ στα ανατολικά το κτίριο του Φλοίσβου, το οποίο αποτελεί μνημείο της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου κι έχει κριθεί διατηρητέο. Στο τμήμα αυτό του θαλάσσιου μετώπου ολοκληρώνεται ο παραθαλάσσιος περίπατος, ο οποίος ξεκινά περίπου δύο χιλιόμετρα στα ανατολικά. Εξαιτίας της προνομιακής του θέσης και της ωραίας θέας προς το Σαρωνικό και την Καστέλα το πάρκο προσελκύει περιπατητές από ολόκληρη την πόλη.

Ο σχεδιασμός δεν επικεντρώνεται σε κάποιο τελικό προορισμό αλλά στην εμπειρία του ταξιδιού. Βασικός στόχος είναι να επιμηκυνθεί η πορεία του περιπατητή και να μετατραπεί σε μια εμπειρία ανακάλυψης για όλες τις αισθήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό μιας περιελισσόμενης διαδρομής η οποία εκτυλίσσεται στις τρεις του διαστάσεις του πάρκου. Ο περιπατητής ενθαρρύνεται να οικειοποιηθεί το χώρο καθώς αποκτά διαρκώς διαφορετικές θεάσεις και σχέσεις με τα φυσικά στοιχεία και τις κτιριακές κατασκευές που ενυπάρχουν. Προσπαθώντας να διατηρηθεί η αίσθηση της συνέχειας καθώς οι εικόνες και οι αισθήσεις διαδέχονται η μία την άλλη βασικό μέσο πλασίματος του χώρου γίνεται η καμπυλούμενη, κεκλιμένη επιφάνεια- το πρανές.

Καθώς το μπετόν είναι το μοναδικό υλικό που έχει τη δυνατότητα να πάρει ρευστές μορφές η περιελισσόμενη διαδρομή υλοποιείται από μπετόν καθ’ όλο το μήκος της ώστε να επιτευχθεί η νοητή της συνέχεια στο χώρο παρά τις εναλλαγές επιπέδου. Αυτή η επιλογή οδήγησε σε μια αναζήτηση διαφορετικών χρήσεων και τεχνικών όπου το ίδιο υλικό παράγει διαφορετική αίσθηση εμφάνισης και υφής. Οι κάθετες διαδρομές, οι οποίες προεκτείνουν άξονες από το περιβάλλον αστικό τοπίο διατηρούνται μάλλον υποτονισμένες και υλοποιούνται με ίχνη διαφορετικών υλικών πάνω στο χώμα.

Η επιλογή των δέντρων και φυτών έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος και την πυκνότητα της κόμης των δέντρων, τον εποχιακό τους χαρακτήρα, το χρώμα των φύλλων και λουλουδιών, τα αρώματά τους. Ως δομικό στοιχείο η βλάστηση δημιουργεί φυσικό φράγμα στους θορύβους και την εικόνα του δρόμου, αναδεικνύει κάποιους κάθετους άξονες, παράγει φυσικά στέγαστρα η μια αίσθηση άγριας φύσης, εμπλουτίζει την εμπειρία του περιπατητή με χρώματα και ευωδιές.

Το νερό έρχεται στο εσωτερικό δημιουργώντας μαλακές όχθες που διαμορφώνονται από χαλίκι η σκληρότερες επιφάνειες. Κανείς μπορεί πλέον να περπατήσει όχι μόνο δίπλα του, αλλά πάνω από αυτό ή και μέσα σ αυτό.

Οι κτιριακές κατασκευές αποτελούνται από ένα μουσειακό χώρο, μια αίθουσα προβολών ένα καφέ και τους βοηθητικούς σε αυτά χώρους και σχεδιάζονται ως συνέχεια των χαράξεων του διαμορφώνουν το περιβάλλον τοπίο.