Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Καμπάκου Μυρσίνη «Τα ρέμα Φακωθιανών στη Χαλέπα Χανίων. Μελέτη σύνδεσης ης κατοικίας με το θαλάσσιο μέτωπο»

Καμπάκου Μυρσίνη «Τα ρέμα Φακωθιανών στη Χαλέπα Χανίων. Μελέτη σύνδεσης ης κατοικίας με το θαλάσσιο μέτωπο»

Βασική διαπραγμάτευση της διπλωματικής είναι η ενοποίηση του εκτεταμένου παραλιακού μετώπου των Χανίων που σήμερα διασπάται σε δυο ευδιακριτα τμήματα,αλλά και η σύνδεση του με τη πόλη.Σε πρώτη φάση (σε κλίμακα 1:5000) εντοπίζονται τα προβλήματα σε επίπεδο πόλης των Χανίων και προτείνονται λύσεις σε επίπεδο αρχών.

Σε δεύτερη φάση η μελέτη επικεντρώνεται στην περιοχή της Χαλέπας με το ιδιαίτερο φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο,πρώην περιοχή βυρσοδεψείων, που σήμερα παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης, και το ρέμα Φακωθιανών που παρά της κεντρικής του θέσης και της σημασίας του ως φυσικό περιβάλλον, είναι υποβαθμισμένο.Εντοπίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προβλήματα και ελλείψεις της περιοχής και προτείνεται ήπιου τύπου παρέμβαση που αναβαθμίζει χωρίς να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της .Σε κλίμακα 1:2000 προτείνεται η ανάπλαση των Ταμπακαριών και η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου σε ένα αδαίρετο σύνολο.Επίσης προτείνεται δίκτυο πεζοδρόμων για την εύκολη και άνετη πρόσβαση των κατοίκων προς τη θάλασσα, στο οποίο πρωταρχική θέση κατέχει το ρέμα Φακωθιανών.

Τέλος σε επιλεγμένο λόγω θέσης και σημασίας κομμάτι (σκεπασμένο τμήμα του ρέματος που καταλήγει στον ανατολικό κόλπο των Ταμπακαριών) σχεδιάζεται πεζόδρομος σε κλίμακα 1:500 ως παράδειγμα διαμόρφωσης. Η παρέμβαση έγινε με γνώμονα τη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της γειτονιάς καθώς και την εύκολη και άνετη πρόσβαση των κατοίκων της Χαλέπας και των Χανίων γενικότερα προς τη θάλασσα. Ο πεζόδρομος αναπτύσσεται γραμμικά με πλευρικά πλατώματα που εκτός από χώρος στάσης έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα κατά περίπτωση (καθιστικά, παιδική γωνιά, ελεύθερα πλατώματα),ενώ η διαδρομή καταλήγει στη θάλασσα και συνδέεται με τον παραλιακό πεζόδρομο. Επίσης διαμορφώνεται σε βαθμιδωτό πάρκο, ο εγκαταλελειμμένος σήμερα, κήπος του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών Ελ.Βενιζέλος. Ταυτόχρονα προτείνεται τροποποίηση του ρυμοτομικού το οποίο προβλέποντας διανοίξεις και διαπλατύνσεις δρόμων, αλλοιώνει το τοπίο ενώ στις νέες οικοδομές κρίνεται υποχρεωτική η παρουσία προκηπίου που υπόκειται σε κανονισμό φύτευσης. Σε επίπεδο χρήσεων προβλέπονται νέες χρήσεις(φοιτητικοί ξενώνες, πολιτιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη, καφενείο) σε εγκαταλελειμμένα κτήρια (παλιά βυρσοδεψεία, ως επί το πλείστον), σε συνεργασία του Δήμου με άλλους φορείς(π.χ. Πολυτεχνείο Κρήτης).Τέλος επιλέγεται η κατάλληλη φύτευση και τα υλικά επίστρωσης για την περιοχή.