Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Κουρτίδη Αναστασία, Ντούπη Μαρίνα-Δέσποινα «Πρώτες εμπειρίες μάθησης-οικείος τόπος»

Κουρτίδη Αναστασία, Ντούπη Μαρίνα-Δέσποινα «Πρώτες εμπειρίες μάθησης-οικείος τόπος»

Η διπλωματική εργασία αφορά τον σχεδιασμό ενός βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή του Ταύρου. Σκοπός ήταν η δημιουργία χώρου που θα μπορεί να λειτουργήσει σαν μέσο εκπαίδευσης και νοητικής ανάπτυξης του παιδιού. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο με παιδαγωγική – ψυχολογική προσέγγιση και με βιβλιογραφική έρευνα για τους τρόπους δομής και οργάνωσης του προσχολικού κτιρίου, όσο και  πρακτικό, με επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς της Αττικής.

Η καμπύλη, που αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης, προσδίδει στο κτίριο φιλική προς τα παιδιά εικόνα και ποιότητες χώρου όπως συνεχόμενη αλλαγή οπτικής φυγής και αγκαλιές για δραστηριότητες. Παράλληλα, η κλίμακα του παιδιού – δηλαδή ο χώρος μέσα στο χώρο, η αυτονομία των αιθουσών, η υπαίθρια εκτόνωση, η σχέση με το περιβάλλον και η συνεχόμενη κίνηση μέσω κλειστού χώρου, αποτέλεσαν τους κυριότερους άξονες που καθοδήγησαν την πορεία του σχεδιασμού.