Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Μπενετάτου Ειρήνη, Νικηφορίδου Ελένη «Συνεδριακό κέντρο και αποκατάσταση ξενώνα Ξενία στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς»

Μπενετάτου Ειρήνη, Νικηφορίδου Ελένη «Συνεδριακό κέντρο και αποκατάσταση ξενώνα Ξενία στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς»

Το θέμα της διπλωματικής είναι η δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου και η αποκατάσταση του ξενώνα Ξενία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Η διπλωματική αυτή έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου, στο οποίο θα φιλοξενούνται οι επιστημονικές δραστηριότητες του νησιού και κατ’ επέκταση των άλλων Ιονίων Νήσων και την αποκατάσταση του ξενώνα Ξενία το οποίο τοποθετείται μόλις 100 μέτρα έξω από το κέντρο του Αργοστολίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα του ξενώνα Ξενία, αφού αποτελεί ορόσημο τόσο στο νησί όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα λόγω της ιστορίας και της παράδοσης του, θελήσαμε να τον διατηρήσουμε μορφολογικά ως έχει και να τον αναδιαμορφώσουμε εσωτερικά σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του σήμερα λόγω της φθοράς που έχει υποστεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

Όσον αφορά το συνεδριακό κέντρο, θελήσαμε να το εντάξουμε στο οικόπεδο του Ξενία και για αυτό ακολουθήσαμε το αυστηρό και ιδιαίτερο σχήμα του Ξενώνα, διατηρώντας τη κλίμακα, τους ισχυρούς κεντρικούς άξονες, τις βασικές γραμμές και τις παραλληλίες του, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια ενιαία όψη η οποία είναι εμφανής από τη κεντρική πρόσβαση του οικοπέδου. Η ενιαία αυτή όψη αποτελεί τον κεντρικό άξονα του κτηρίου,  επιτυγχάνεται με τη χρήση ανεπίχριστου σκυροδέματος και διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες λειτουργίες του κτηρίου με μία σειρά διαφάνειας. Οι λειτουργίες αυτές  προστίθενται στον κεντρικό άξονα αυτό με τη μορφή όγκων και σηματοδοτούν την ένταξη του «καινούριου»στο «παλιό».