Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Τσεκούρα Αναστασία, Χάψα Φωτεινή «Παιδικό μουσείο νερού-Επανάχρηση παραδοσιακού υδροκίνητου συγκροτήματος»

Τσεκούρα Αναστασία, Χάψα Φωτεινή «Παιδικό μουσείο νερού-Επανάχρηση παραδοσιακού υδροκίνητου συγκροτήματος»

Αφορά στο παραδοσιακό συγκρότημα “Υδρόμυλοι Φραντζή” που βρίσκεται 8χλμ. έξω από την Λαμία στον δρόμο προς Γοργοπόταμο. Εκπονήθηκε την περίοδο Μάρτης 2006 - Μάρτης 2007. Αποτελεί μια πρωτότυπη πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης ενός παραδοσιακού υδροκίνητου συγκροτήματος που αποτυπώνει τον χαρακτήρα και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Ξεκινήσαμε αναζητώντας και αποκαλύπτοντας το παρελθόν του τρόπου λειτουργίας του και συνεχίσαμε με την πλήρη και ακριβή αποτύπωσή του. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν μας τα στοιχεία της ανάλυσης της αποτύπωσης καθώς και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής καταλήξαμε στην πρόταση της επανάχρησης του συγκροτήματος ως “ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ” με σκοπό να του δώσουμε νέα πνοή, να αναδείξουμε το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει, δημιουργώντας παράλληλα έναν πυρήνα πολιτισμού για ολόκληρη την περιοχή. Το νερό αποτελεί τον κεντρικό θεματικό άξονα του μουσείου. Ως μουσειακό χώρο αντιλαμβανόμαστε ολόκληρο τον χώρο του συγκροτήματος. Τα πραγματικά αντικείμενα και οι άμεσες εμπειρίες σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία υποστηρίζουν την μάθηση των παιδιών. Στόχος της διπλωματικής είναι η διατήρηση των παραδοσιακών κελυφών των κτιρίων και η ανάδειξή τους με αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα δόμησης, αναστρέψιμες, που δεν θα επιβαρύνουν στατικά τις υπάρχουσες κατασκευές (αυτοφερόμενο σύστημα) αλλά θα διαφοροποιούνται από αυτές.