Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Μαλανδράκη Ευτυχία, Παπαγεωργίου Γιωργίνα «Λίμνη Ιωαννίνων»

Μαλανδράκη Ευτυχία, Παπαγεωργίου Γιωργίνα «Λίμνη Ιωαννίνων»

Μετά από μια σειρά αναλύσεων σε ιστορικό, γεωμορφολογικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο, προτείνεται η τμηματική αποκατάσταση του άλλοτε ενιαίου υγροσυστήματος της λίμνης Ιωαννίνων και Λαψίστας, με τη δημιουργία ενός δικτύου καναλιών και «τεχνητών» λιμνών (στις υπάρχουσες πηγές).

Προτείνονται λύσεις για όλη την περίμετρο της λίμνης με έμφαση στην βορειοανατολική της όχθη, όπου η δημιουργία μιας σειράς ξύλινων κατασκευών συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση του ανθρώπου με το νερό και το φυσικό περιβάλλον της λίμνης.

Οι κατασκευές αυτές είναι βραχύβιες κι όχι εφήμερες. Η αλλοίωση τους, που προέρχεται από τα φυσικά στοιχεία (νερό, αέρας, χώμα, ζώα, φυτά, άνθρωπος), δηλαδή από το χρόνο και τη χρήση, είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι αυτή που θα εναρμονίσει τελικά τις κατασκευές με τις υφές τις φύσης.