Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Καρζής Βασίλης «Κέντρο εξυπηρέτησης και τεκμηρίωσης των ερευνών «ΠΥΛΟΣ»

Καρζής Βασίλης «Κέντρο εξυπηρέτησης και τεκμηρίωσης των ερευνών «ΠΥΛΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ.

Λειτουργία σε κάθε όροφο, περιγραφή του ύφους, της χρονολογίας κατασκευής, των κατοίκων .Σήμερα ανήκει στο δήμο.

Από τις φωτογραφίες θα πάρουν μια εντύπωση, απλή αναφορά σε αυτές.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Από τα σχήματα ,τα μεγέθη και το πλήθος των στεγών και δωμάτων

Η κατοικία χωρίζεται σε 3 βασικά σχήματα-δομικές μονάδες. Μεγάλα ύψη, υψομετρική φυσική διαφορά που απομονώνει το ισόγειο οριζόντια επικοινωνία γίνεται μέσω του β επιπέδου του πρώτου όγκου.

1.Το ισόγειο, με τον χοντρό τοίχο στο εσωτερικό του που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός ακόμα παλιότερου χτίσματος, μοιάζει να διατηρεί την παλιά ρυμοτομική γραμμή, όπως ακριβώς κάνει και το κτίσμα-καφέ δίπλα. Ο νέος ιστός-το νέο ρυμοτομικό επέβαλε τη μορφολογία καμαρών στην όψη-έτσι εξηγείται το πρόστυλο-μπαλκόνι ,κατασκευή που δεν παρατηρείται πουθενά αλλού στην πόλη. Σε αυτό συμβάλλει και η έλλειψη αναλογιών –συμμετρίας μεταξύ όψης και υποστυλωμάτων-καμάρων πρόστυλου. Στέγη δίρριχτη, πέτρινος 70ρης τοίχος, στον όροφο λεπταίνει ο τοίχος.

2.Το ψηλό κομμάτι. Τετράρριχτη στέγη πέτρινος τοίχος καθόλο το ύψος του

3.Μακρόστενο κομμάτι. Δίρριχτη στέγη, ρυθμός στην όψη. Η ύπαρξη του εσωτερικού πέτρινου υποδηλώνει ότι αρχικά ο διάδρομος ήταν αστέγαστος και η κίνηση σε αυτόν υπαίθρια.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω ξεκίνησα να στήνω όχι μόνο το λειτουργικό σενάριο της πρότασης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να συνυπάρξει με την υπάρχουσα δομή, τόσο σε συνθετικό όσο και κατασκευαστικό επίπεδο.

Παράλληλα με την αναζήτηση του ρόλου του μουσείου ως μουσείο πόλης, η κεντρική ιδέα βασίστηκε στη λειτουργία του κτιρίου σαν κάτι το ενδιάμεσο μεταξύ της πόλης της Πύλου και των ανθρώπων που τη βιώνουν σε γενικότερο επίπεδο.

Η αρχική κεντρική ιδέα ήθελε το μουσείο να λειτουργεί σαν ένα πέρασμα από την πόλη στον πολιτισμό, σαν ένα φιλτράρισμα μέσα από την ιστορία και τις μνήμες της πόλης, σαν ένα κομβικό σημείο που ναι μεν θα συγκεντρώνει λειτουργίες κοινωνικές στο εσωτερικό της, αλλά θα λειτουργεί και σαν μέσο εκτόνωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας και ενδιαφέροντος στα υπόλοιπα σημεία-πόλους ενδιαφέροντος της πόλης δημιουργώντας ένα κατά κάποιον τρόπο δίκτυο πολιτισμού.

Μια κεντρική κίνηση πορεία διασχίζει το κτίριο και σου δίνει τη δυνατότητα είτε να το βιώσεις, ή απλά να πάρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι και μετά να προχωρήσεις προς τα πίσω, να διασχίσεις το οικόπεδο και να βγεις στην οδό τσικλητηρα με κατεύθυνση τα σημεία πολιτισμού και έρευνας.

Η συνθετική πορεία έβρισκε στο κτίριο χώρους έκθεσης –ενημέρωσης – μνήμης-πληροφόρησης –πολιτισμού και διασκέδασης.

Το αρχικό λειτουργικό διάγραμμα όριζε στο ισόγειο να φιλοξενηθεί η Πύλος σα βιωματική διαδικασία, ειδωμένη μέσα από τα μάτια και τις εμπειρίες των κατοίκων της .Ένας χώρος μνήμης, με τη δυνατότητα εναλλαγής και εξέλιξης που θα καθιστούσε σαφή το χαρακτήρα και το ρολό της πόλης μέσα στην πρόσφατη ιστορία. Ωστόσο σύντομα διαπίστωσα ότι κάτι τέτοιο και δεν ήταν επαρκές ,αλλά επίσης δεν προσέφερε κάτι το ουσιώδες στο ρολό του μουσείου σα μουσείο πόλης.

Το μουσείο πόλης ,σύγχρονο αντικείμενο αναζήτησης, έχει να κάνει με τη νέα θέση που καλείται να αναλάβει ο όρος μουσείο στις σύγχρονες πόλεις.

Περιλαμβάνει έννοιες όπως.(πινακίδα ρολου)

Έχει δηλαδή ακόμα πιο στενή σχέση με την πόλη σαν οργανισμό απ το να παραθέσει απλώς την ιστορία και τον πολιτισμό της σε μορφή έκθεσης. Καλείται να αναλάβει ρόλο οργανωτικό, διεκπεραιωτικό σε πολεοδομικό και αστικό επίπεδο. Έχει άμεση σχέση με την πολεοδομία και τη χωροταξία της εκάστοτε πόλης και λειτουργεί παράλληλα με όλους τους δημοσίους φορείς υπεύθυνους για την πολεοδομική της εξέλιξη.

Κατατοπίζει, ενημερώνει, εκπαιδεύει, οργανώνει.

Το λειτουργικό διάγραμμα αλλάζει. Δίνεται έμφαση σε λειτουργίες οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας της πόλης. Έχει πια κέντρο αναφοράς το λήμμα «Πύλος» σε όλες του τις διαστάσεις. Εδώ ο καθένας μπορεί να βρει τα πάντα σχετικά με το λήμμα αυτό. Λειτουργεί σαν μια μεγάλη βάση δεδομένων κάθε μορφής. Το target group του μουσείου αλλάζει και αυτό. Οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν έχουν ο καθένας σαν ομάδα να αποκομίσει διαφορετικά στοιχειά περά από τα κοινά σημεία ενδιαφέροντος. Δημιουργείται έτσι ένα πλέγμα λειτουργιών-χρήσεων και χρηστών που καθιστούν το μουσείου οργανισμό ζωντανό, εξελίξιμο και παρόν τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο.

Το μουσείο φέρνει το έκθεμα στον παρατηρητή----το μουσείο πόλης φέρνει τον παρατηρητή στο έκθεμα

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ

Στο ισόγειο χωροθετείται η τεχνική υπηρεσία του δήμου. Υπεύθυνη για την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης αλλά και για την ενημέρωση για την μέχρι τώρα πολεοδομική ιστορία της ευρύτερης περιοχης. Αρχείο όλου του πολεοδομικού υλικού, χάρτες, φεκ, διατάγματα, συνεργασία με λοιπούς δήμους και φορείς και σημεία αναφοράς σε Πελοπόννησο και λοιπή Ελλάδα.

Στον όροφο η έκθεση μέσω διακρατικών μέσων, προβολών ,βίντεο, χάρτες αναφοράς. Δεν υπάρχουν παρά μόνο λίγα εκθέματα. Η έκθεση κινείται μέσα στις 4 βασικές χρονικές –ιστορικές περιόδους της περιοχής ,αλλά δεν παραμένει στα όρια του κελύφους. Με συνδετήριες γραμμές ενώνει τον παρατηρητή με τα πραγματικά σημεία αναφοράς.Ο παρατηρητής κινείται μέσα στην ιστορία.

Η διοίκηση, ο πυρήνας του κτιρίου. Κατακόρυφη κίνηση με κορύφωση το διευθυντή του κέντρου. Όλη η πληροφορία και η οργάνωση συγκεντρωμένη σε 3 επίπεδα- πατάρια: Οργάνωση και λειτουργία του κτιρίου. Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες. Υπεύθυνοι πολιτιστικού κομματιού. Οργάνωση του αρχαιολογικού τμήματος και των ξενώνων. Αρχειοποίηση. Διεύθυνση. Γραμματειακή υποστήριξη.

Η βάση δεδομένων. Η/Υ, όλη η πληροφορία για το λήμμα ΠΥΛΟΣ ψηφιοποιημένη. Πρόσβαση σε κάθε βάση δεδομένων της πόλης αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα. Η ψηφιακή αποτύπωση της πόλης. Η Πύλος κοινή πια σε παγκόσμιο ίσως επίπεδο.

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

Δύο νέοι όγκοι τοποθετημένοι στον άξονα του υπάρχοντος κτιρίου αναπτύσσονται στον υπαίθριο χώρο της κατοικίας: Το καφέ. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το φουαγιέ της αίθουσας. Ο χώρος των αρχαιολόγων.

Σε μια πόλη με τόσο έντονη την ιστορία αλλά και την αρχαιολογική έρευνα, θεώρησα σκόπιμη την ένταξη αντίστοιχου τμήματος στο λειτουργικό σενάριο. Ένας χώρος για τους αρχαιολόγους για την αρχαιολογική έρευνα. Μια συλλογή από εργαλεία, ένας χώρος εργασίας και καθαρισμού, μια αίθουσα συζήτησης. Μικρή κλίμακα μιας και η περισσότερη δουλεία γίνεται έξω στην ύπαιθρο.

Παράλληλα στο λειτουργικό σενάριο εντάσσεται και το διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίσμα. Στο σενάριο ,παίρνει ρολό ξενώνα για ερευνητές και αρχαιολόγους σε άμεση συνεργασία και συνοχή με τους αντίστοιχους ξενώνες που λειτουργούν στο Νεοκαστρο.

Σε συνθετικό επίπεδο «κούμπωμα» του λειτουργικού διαγράμματος με την υπάρχουσα δομημένη κατάσταση αλλά και την αρχική συνθετική ιδέα γίνεται μέσω καθαρών κινήσεων. Μια καθοδηγούμενη πορεία σε εισάγει από το επίπεδο της πλατειάς ,σε μεταφέρει καθύψος για να σου δώσει την επιλογή είτε να διασχίσεις και να βιώσεις το κτίριο η να εκτονωθείς στον υπαίθριο χώρο του.

Η βασική είσοδος στο κτίριο, από την κεντρική πλατεία εισάγει τον επισκέπτη σε έναν εσωτερικό ημιυπαίθριο χώρο κίνησης. Μια δεύτερη εσωτερική όψη-επίπεδο διατηρεί την ανάμνηση του ρυθμού αλλά διαχωρίζει και τις λειτουργίες.

Ο υπαίθριος παίζει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στην έκθεση. Βασική επιδίωξη ήταν η ελαχίστη παρέμβαση τόσο στο υπάρχον δομημένο σύστημα όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Όπως προανέφερα κινούμαστε μέσα σε έναν πολύ ευαίσθητο ιστό και αυτό πρέπει να το λάβω σοβαρά υπόψη. Χρειάζομαι να εντάξω νέες λειτουργίες και όγκους, αλλά και να εκφράσω μέσω της κίνησης στο κτίριο και στον υπαίθριο του όλο το ιδεολογικό μου υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσω τη σύνθεσή μου. Ο υπαίθριος χώρος βυθίζεται. Βυθίζει μεταφορικά και κυριολεκτικά. «Βυθίζει» τον επισκέπτη στην ιστορία, τον μεταφέρει χαμηλά, ίσως πιο κοντά στο θαμμένο παρελθόν της πόλης. Πέραν όμως αυτού βυθίζεται δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους χώρους να εκτονωθούν πάνω του, να δημιουργήσουν τις εσωτερικές τους όψεις, να λειτουργήσουν με τι μορφή υπόγειων χώρων ,μειώνοντας τα ύψη. Έμμεσοι τρόποι εκμετάλλευσης του φυσικού φωτός για φωτισμό των υπόγειων χώρων.

3 πλατειες-3 πόλεις Πύλος.

Αντίστοιχα ο χώρος των αρχαιολόγων, βυθίζεται καθιστώντας τους αρχαιολογικό έκθεμα.

Ο επισκέπτης μπορεί να τους παρατηρήσει, όπως θα παρατηρούσε μια αρχαιολογική ανασκαφή, αλλά δεν παρεμβαίνει απλά παρατηρεί.(ανάμνηση μυκηναϊκών τάφων)

Κατασκευαστικά οι νέες λειτουργίες υλοποιούνται πάνω σε ένα νέο σκελετό. Διατηρωντας ανέπαφο το πέτρινο κέλυφος, ένας νέος αυτοφερόμενος μεταλλικός σκελετός και ενισχύσεις από στοιχειά οπλισμένου σκυροδέματος, λειτουργεί αυτόνομα και φέρει το νέο κτίριο. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης του υπάρχοντος κελύφους, της δομής και της μορφολογίας του. Παράλληλα συμβάλλει στην αξιοποίηση του μεγάλου εσωτερικού ύψους, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας παταριών, ενδιάμεσων σταθμών για τη χωροθέτηση δευτερεύουσων η μη λειτουργιών. Αντίστοιχα δίνεται και η δυνατότητα βύθισης του εσωτερικού περιγράμματος του πέτρινου κελύφους μέσω δεξαμενών οπλισμένου σκυροδέματος. Τα νέα κτίρια λειτουργούν σαν καθαρά κελύφη λειτουργιών, απλά στη μορφή τους, σχεδόν ταπεινά, απλά υποστηρίζουν το υπάρχον κτίριο.

Κινήσεις καθαρές

3 είσοδοι στη σύνθεση

Κυκλοφορία γραμμική στο εσωτερικό του κτιρίου-τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια-πιο ελεύθερη στο επίπεδο του υπαίθριου χώρου.

Δομή αυστηρή συγκεκριμένη, κέλυφος, ρυθμός, καθαρά ανοίγματα.

Πέρασμα στα σχεδία, περιγραφή κάθε στάθμης, κάθε χώρου, λειτουργία, κίνηση ,κυκλοφορία, είσοδος έξοδος.

(Η Πύλος αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά παραδείγματα της σημασίας της διάστασης του χρόνου στην εξέλιξη της πόλης. Τα πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης που είμαστε πια σε θέση να διαβάσουμε και να αναλύσουμε, η ερευνά που λαμβάνει τόπο αυτή τη στιγμή επισημαίνουν πόσο καίρια είναι η θέση και ο ρόλος της πόλης αυτής στην παλιά και σύγχρονη ιστορία.)