Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Αγιομαμίτου Ιωάννα «Λεμεσός - πάρκο γειτονιάς στη Βαθειά του Παπά»

Αγιομαμίτου Ιωάννα «Λεμεσός - πάρκο γειτονιάς στη Βαθειά του Παπά»

Σήμερα στη Λεμεσό παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα αστικής οργάνωσης και καταπόνησης του περιβάλλοντος.

Προτείνεται η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων στην πόλη, καθώς θεωρείται απόλυτα αναγκαίο να υιοθετηθούν μέτρα που να ενθαρρύνουν  την διακίνηση των πολιτών με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα ρέματα είναι γραμμικά στοιχεία στην πόλη τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικές ροές προς τη θάλασσα. Προτείνεται οι κοίτες του ποταμού Γαρύλλη και των βαθείων του Ajax και του Παπά (παραπόταμου ποταμού Γαρύλλη), να αξιοποιηθούν ως γραμμικά πάρκα, τα οποία να αποτελέσουν ένα οργανωμένο δίκτυο πρασίνου στην πόλη.

Η μελέτη σε μικρότερη κλίμακα επικεντρώνεται στο σχεδιασμό γραμμικού πάρκου στη Βαθείας του Παπά, η οποία βρίσκεται στα δημοτικά όρια του Δήμου Λεμεσού, περιοχής Καψαλού, και της Μέσα Γειτονιάς. Ο σχεδιασμός αυτός στοχεύει στο να αποτελέσει παράδειγμα για αντίστοιχους σχεδιασμούς στη πόλη.

Ένα γραμμικό πάρκο πέρα από τον ενιαίο χαρακτήρα που απαιτείται να έχει σε όλο το μήκος του, ώστε να αποτελέσει ενιαίο σύνολο, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκατέρωθεν περιοχών τις οποίες διασχίζει. Κατ’ επέκταση στο σχεδιασμό ενός τέτοιου έργου απαιτείται η μελέτη των τοπικών στοιχείων των περιοχών αυτών.