Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2007 : Κατσιγιάννη Πολυξένη, Μπαλντά Θεοδώρα «Σχέδια…..για μια σχισμή. Αρχείο ελληνικής αρχιτεκτονικής στη σταδίου»

Κατσιγιάννη Πολυξένη, Μπαλντά Θεοδώρα «Σχέδια…..για μια σχισμή. Αρχείο ελληνικής αρχιτεκτονικής στη σταδίου»

Το υπό μελέτη κτίριο φιλοξενεί έναν οργανισμό που στόχο έχει την αρχειοθέτηση και την προβολή υλικού, σχετικού με το αρχιτεκτονικό έργο ελλήνων δημιουργών, από παλιά μέχρι και σήμερα. Λειτουργώντας συνεργατικά με άλλους ήδη υπάρχοντες φορείς, συντονίζει την συγκέντρωση του υλικού, τη συντήρησή του, τη φύλαξή του σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και την περιοδική προβολή τους διοργανώνοντας εκθέσεις. Στεγάζει, επιπλέον μελετητικές λειτουργίες, καθώς υπάρχει χώρος βιβλιοθήκης ανοιχτός στο κοινό το οποίο έχει πρόσβαση στο ψηφιακό, αρχειοθετημένο υλικό σχεδίων, φωτογραφιών, μακετών και οπτικοακουστικών δεδομένων.

Η σύνθεση του κτιρίου καθώς και οι ιδιαίτερες διαστάσεις του οικοπέδου μελέτης, παραπέμπουν σε μία σχισμή της πόλης, ένα άκτιστο υπόλειμμα, που στεγάζει τελικά μία πύκνωση αρχιτεκτονικής πληροφορίας και ιστορίας της ίδιας της πόλης. Στη σχισμή αυτή, το κτίριο δεν πληρώνει το αστικό κενό, αλλά συντίθεται με τρόπο παράλληλο σε μια ανακλαστική επιφάνεια ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ροή του φυσικού φωτός στους χώρους που δημιουργούνται.