Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2007 : Αγγελοπούλου Βασιλική, Κάτσου Ελισάβετ «Μετάβαση»

Αγγελοπούλου Βασιλική, Κάτσου Ελισάβετ «Μετάβαση»

Η περιοχή μελέτης μας είναι η περιοχή του Κεραμεικού και του Γκαζιού από το Θησείο μέχρι το Γκάζι, όπου προβλεπόταν η δημιουργία της τρίτης πλατείας του νεοκλασικού τριγώνου της Αθήνας. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από μία πολυπλοκότητα χώρων και χρήσεων επειδή ακριβώς η τρίτη πλατεία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Πιστεύουμε ότι βασικό θέμα της περιοχής αυτής αποτελεί η αρχαιότητα. Γι’ αυτό θεωρούμε απαραίτητο να αναδειχθεί το αρχαίο νεκροταφείο και να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας που μιλά για τη μνήμη της πόλης. Δημιουργούμε λοιπόν ξεχωριστές πορείες μέσα στην πόλη που έχουν ως προτεραιότητα τη βιωματική αντίληψη της ιστορίας της πόλης.

Προτείνουμε τη διεύρυνση της ανασκαφής και τη μετατροπή της σε ένα αρχαιολογικό τοπίο ανοιχτό προς την πόλη. Έτσι δημιουργούμε στα όρια της ανασκαφής στα σημεία τομής των σύγχρονων δρόμων με τους αρχαίους κατασκευές από μαύρη οξειδωμένη λαμαρίνα που κάνουν τη μετάβαση από τη μία πόλη στην άλλη. Επίσης διαμορφώνουμε το χώρο δίπλα από το Γκάζι σε μια πλατεία που μαζί με το παλιό εργοστάσιο φωταερίου αποτελεί ένα μεταβατικό πλατύσκαλο από την πόλη στην ανασκαφή. Αυτή η σχέση εντείνεται από το γεγονός ότι μετατρέπουμε την κενή τρύπα στο σημείο όπου προβλεπόταν το μετρό σε ένα εκθεσιακό χώρο για τα ευρήματα του Κεραμεικού.