Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2007 : Διαλυνάς Αλέξης, Ζεγκίνογλου Ζαχαρούλα «Λουτρά στον Καϊάφα»

Διαλυνάς Αλέξης, Ζεγκίνογλου Ζαχαρούλα «Λουτρά στον Καϊάφα»

Στόχος της διπλωματικής μας εργασίας είναι η οργάνωση των δραστηριοτήτων μέσα σε ένα σύστημα κλειστής κίνησης. Όπως προκύπτει από τις χαράξεις, που διαμορφώνονται από οριζόντια και κάθετα δομικά στοιχεία, η κυκλοφορία «εγκλωβίζεται» μέσα στο κτίσμα. Παράλληλα διατηρείται μέρος των υπαρχόντων παραδοσιακών κτισμάτων για την κεντρική είσοδο. Το νέο κτίριο τοποθετείται δίπλα στην παράδοση, διατηρώντας χωρικά την αυτοδυναμία του, στα πλαίσια πάντα μιας διακριτικής συμπλήρωσης του τοπίου.

Τα κατακόρυφα στοιχεία διαμορφώνουν, ως διαδοχικά στρώματα, την όψη του κτίσματος και διεισδύουν στο ανάγλυφο του βράχου. Τα οριζόντια επίπεδα ακολουθούν την κλιμάκωση του ορεινού όγκου και αναρριχώνται στο βουνό, επιτρέποντας πολλαπλές θεάσεις. Ο κτιριακός όγκος αναπτύσσεται ως ιστός νοητών ενώσεων ανάμεσα στα αντιδιαμετρικά σημεία της κοιλότητας του βουνού.

Στην επεξεργασία του θέματος, τα στοιχεία που μας απασχόλησαν είναι:

Η σχέση του υγρού στοιχείου και του βράχου: ο διάλογος μαλακών (ρευστότητα) και σκληρών (στερεότητα) ορίων.

Η διαδοχή φωτός-σκιάς, που ενισχύεται από τη μετάβαση στο μέσα και στο έξω, δημιουργούν «παιχνίδια» στις τοπιακές σχέσεις: το κτίριο φαίνεται να αναδύεται από το έδαφος, ως τεκτονικό στοιχείο και να τον συμπληρώνει ο ουρανό ως στερεοτομικό στοιχείο.

Την παρέμβαση ενδιάμεσων συστημάτων θέασης και κινήσεων-στάσεων που αναδεικνύουν διαφορετικές χωρικές ποιότητες Belvedere, συγκεκριμένες οπτικές φυγές, καδραρίσματα).