Αρχιτεκτονική σύνθεση 7 και 8: Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα
9/30/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Κτίρια δημόσιου χαρακτήρα και σύνθετων λειτουργιών. Κριτήρια και αρχές σχεδιασμού. Τα χαρακτηριστικά του αστικού χώρου και η σημασία τους στις συνθετικές επιλογές. Η ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον. Ανάπτυξη καθ’ ύψος και κατακόρυφη δομή του κτιρίου, χώροι κίνησης και συνάθροισης του κοινού, επίλυση προβλημάτων εσωτερικής κυκλοφορίας.
Η οργάνωση και ο χαρακτήρας του εσωτερικού χώρου, η σημασία των κατασκευών των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού στη συνθετική επίλυση και έκφρασή του. Ο υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος. Σχεδιασμός του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε μία συνθετική ενότητα δημόσιας λειτουργίας.
Εμβάθυνση σε θέματα σύζευξης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευαστικής έκφρασης. Μόρφωση και σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού. Παράμετροι που επηρεάζουν κατασκευαστικές και τεχνολογικές επιλογές. Παράμετροι σχεδιασμού περιβαλλοντικής ευκρασίας.

Περιεχόμενο μαθήματος  (υποσελίδες)