Αρχιτεκτονική σύνθεση 7 και 8: Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα
12/2/2020

Σύνδεσμοι

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 08, 2006
Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ημ. Εισαγωγής: 11/8/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/8/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 08, 2006
Εικονική Ταινιοθήκη - Δημόκριτος

Ημ. Εισαγωγής: 11/8/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/8/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 08, 2006
International Federation of Film Archives

Ημ. Εισαγωγής: 11/8/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/8/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Anthology Film Archives

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Sendai Mediatheque

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Pacific Cimematheque

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
San Francisco Cinemetheque

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Btighton Cinematheque

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Melbourne Cinematheque

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Gehry - American Center - Παρίσι

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Wexner Center of the Arts

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Cinematheque Francaise at Gehry...

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
Building - Broadway Cinematheque

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 09, 2006
La Cinematheque Francaise

Ημ. Εισαγωγής: 11/9/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/9/2006 12:00:00 AM