Κατεύθυνση Α: Επανάχρηση κτιρίου
8/3/2020
Skip Navigation Links : Κατεύθυνση Α: Επανάχρηση κτιρίου : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κριτική διερεύνηση εφαρμογών σε πραγματοποιημένες επεμβάσεις και ειδικότερα σε περιπτώσεις με νέες χρήσεις που αφορούν λειτουργίες δημόσιου χαρακτήρα. Συλλογή στοιχείων, ανάλυση και αξιολογηση των βασικών χαρακτηριστικών της επέμβασης, εξαγωγή συμπερασμάτων.