Κατεύθυνση Α: Επανάχρηση κτιρίου
8/4/2020

Επικοινωνία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, December 15, 2006
Επικοινωνία

Τομέας 1 (Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού)
τηλ. 210 772 3365 
fax.  210 7723365
Κτίριο Τοσίτσα, 2ος όροφος

Ημ. Εισαγωγής: 12/15/2006 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/15/2006 12:00:00 AM