Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
4/5/2020

Νίκος Μπελαβίλας

Αρχείο: Ypomnima ntua epik_kathigitis_N_Belavilas-1.pdf
Μέγεθος: 420.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 04, 2011
Υπόμνημα Σπουδών και Επιστημονικής Δραστηριότητας

Ημ. Εισαγωγής: 10/14/2009 1:08:31 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/4/2011 9:43:58 PM Μέγεθος αρχείου: 420.79 KB

Αρχείο: Nikos Belavilas CV_gr-3.pdf
Μέγεθος: 659.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, February 04, 2014
Νίκος Μπελαβίλας - Βιογραφικό Σημείωμα

Ημ. Εισαγωγής: 11/10/2009 1:24:58 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/4/2014 10:00:35 AM Μέγεθος αρχείου: 659.29 KB

Αρχείο: Nikos Belavilas CV_english-2.pdf
Μέγεθος: 548.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, February 04, 2014
Nikos Belavilas - Curiculum Vitae

Ημ. Εισαγωγής: 10/3/2010 1:36:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/4/2014 10:00:59 AM Μέγεθος αρχείου: 548.17 KB

Αρχείο: EKT - Systhma Paroysiashs Ellhnikvn Didaktorikvn.mht
Μέγεθος: 132.23 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 04, 2011
Διδακτορική διατριβή - Λιμάνια και οικισμοί στο Αιγαίο της πειρατείας
[ Νίκος Μπελαβίλας ]

Μετασχηματισμοί στο χώρο του ναυτικού και οικιστικού δικτύου των νησιών, κατά την περίοδο της πειρατικής ναυτιλίας, 1420-1815

H διατριβή διερευνά τους νησιώτικους οικισμούς του Αιγαίου πελάγους κατά τη διάρκεια της Λατινικής και Οθωμανικής κυριαρχίας (14ος-15ος αιώνας) και ιδιαίτερα τη σχέση των οικισμών με την πειρατεία. Η έρευνα εξετάζει την επίδραση της πειρατείας στην ανάπτυξη των οικιστικών και ναυτικών δικτύων, τη χωροθέτηση των ναυτικών δρόμων και των λιμανιών.

The Thesis deals with the islands settlements in the Aegean Sea during the Latin and the Ottoman period (14th-19th century) and specially on the relation of the settlements and the ports with the the piratical acitivities . The research examines the impact of piracy on the development of the naval and urban networks, the location of the sea-routes and ports.

Ημ. Εισαγωγής: 11/12/2009 9:03:01 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/4/2011 10:05:54 PM Μέγεθος αρχείου: 132.23 KB

Νίκος Μπελαβίλας  (υποσελίδες)