Αεροσταθμοί & Αεροδρόμια: η ποιητική, ο προγραμματισμός και η οργάνωσή τους
11/25/2020

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 15/1/2010

Τίτλος ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 15/1/2010
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

11 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα σπουδαστές/στριες θα πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία τους την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου.
Η παρουσίαση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα λεπτά.
Η ανακοίνωση δεν αφορά τις σπουδάστριες Μαραβέλια Ε. και Μιχαλοπούλου Ι. που παρουσίασαν την προηγούμενη Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010.

Οι διδάσκοντες