Αντοχή υλικών
10/19/2018
Skip Navigation Links : Αντοχή υλικών : Θεματικές Εργασίες Δομικής Μηχανικής ΙΙ

Θεματικές Εργασίες Δομικής Μηχανικής ΙΙ

Τίτλος Θεματικές Εργασίες Δομικής Μηχανικής ΙΙ
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

 Στην ενότητα Σπουδαστικές Εργασίες έχουν καταχωρηθεί δύο από τις θεματικές εργασίες, που θα πρέπει να εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου. Όλες οι θεματικές εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν στο τέλος της γραπτής εξέτασης του μαθήματος, μαζί με το γραπτό. Η τελική αποδοχή των θεματικών εργασιών θα γίνει μετά από προφορική εξέταση, που θα προγραμματισθεί να γίνει μετά από την γραπτή εξέταση του μαθήματος. Η τελική βαθμολογία στο μάθημα θα προκύψει από τη σχέση:

Τελική Βαθμολογία = 0.70 x Βαθμός Γραπτής Εξέτασης + 0.30 x Βαθμός Θεματικών Εργασιών.

Οι διδάσκοντες

Μαρίνος Καττής

Νίκος Καραλής

Έλλη Γκουτή