Αρχιτεκτονικές κατασκευές
11/29/2020
Skip Navigation Links : Αρχιτεκτονικές κατασκευές : Ανακοινώσεις : Έκτακτες διορθώσεις Ομάδων Συνθετικού 6α - Αρχιτεκτονικές Κατασκευές.

Έκτακτες διορθώσεις Ομάδων Συνθετικού 6α - Αρχιτεκτονικές Κατασκευές.

Τίτλος Έκτακτες διορθώσεις Ομάδων Συνθετικού 6α - Αρχιτεκτονικές Κατασκευές.
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Φ. Γουλιελμος
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το 6Α
ΟΜΑΔΕΣ Φ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ

Για τις ομάδες του μαθήματος 6Α έχουν προγραμματισθεί οι παρακάτω έκτακτες διορθώσεις που θα γίνουν στα γραφεία της Οικοδομικής ως ακολούθως:
1.- Δευτέρα 14 Ιουνίου 10,00 – 12,30 από την κα Ελένη Αλεξάνδρου.
2.- Πέμπτη 17 Ιουνίου 12,00 – 14,30 από τον κο Βασίλη Τσούρα
Φ. Γουλιέλμος