Αρχιτεκτονικές κατασκευές
11/28/2020

Επιστροφή εργασιών.

Τίτλος Επιστροφή εργασιών.
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές να παραλάβουν το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο
έως την Πέμπτη 20/9/2012, τα τεύχη και τις μακέτες τους για το μάθημα
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6Α (Αρχιτεκτονικές Κατασκευές),
από την αίθουσα που τα παρέδωσαν (Τ302).


Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
Από την Οικοδομική