Σύγχρονα Πεδία Σχεδιασμού - Κατασκευής
8/4/2020
Skip Navigation Links : Σύγχρονα Πεδία Σχεδιασμού - Κατασκευής : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γ. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
Δ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

(ΑΠΕΡΑΝΤΟ/ΑΤΕΛΕΣ) - (ΔΙΚΤΥΟ/ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
Οργάνωση ενός κύκλου παρουσιάσεων - συζητήσεων με αντιστοιχίσεις στα μαθήματα των «μεθοδολογικών προσεγγίσεων» την ίδια χρονική περίοδο και ενός εργαστηρίου παραμετρικού σχεδιασμού.
Ο κύκλος παρουσιάσεων - συζητήσεων περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων γύρω από την έννοια του «απέραντου», που παρουσιάζονται σε διάλογο / αντιδιαστολή με την έννοια του «δικτυακού παραδείγματος».
Διακρίνονται τρείς ενότητες:
(α) Η κατασκευή του ατελούς, το άπειρο της αφήγησης και η αισθητική της μη συναίνεσης. Ο διάλογος γίνεται με την έννοια του περίπου αντικειμένου της ενότητας «μηχανές του γίγνεσθαι».
(β)Η κατασκευή του αχειροποίητου, η αναίρεση της αιτιότητας και η αισθητική της μετάλλαξης. Ο διάλογος γίνεται με την έννοια του δικτύου και της συλλογικής νοημοσύνης της ενότητας «σμήνος – πλήθος»
(γ) Η κατασκευή του ανοικτού σημαινόμενου, η ανάδραση στην χρονικότητα και η αισθητική της παρέμβασης. Ο διάλογος γίνεται με τις έννοιες έλεγχος, αλγόριθμος, παραμετρικός σχεδιασμός και διάδραση της ενότητας «σμήνος – πλήθος»
Στόχος είναι μια πολυδιάστατη προσέγγιση εννοιών που θα μπορούσε να νοηματοδοτήσει τις πράξεις μας στον σχεδιασμό με σύγχρονα μέσα και να τοποθετήσει την σχεδιαστική πράξη στα πλαίσιο της σύγχρονης οντολογικής, αισθητικής, φιλοσοφικής κριτικής. Σύμφωνα με αυτή την τοποθέτηση προσδιορίζονται στην ιστορία του μοντερνισμού / μεταμοντερνισμού εννοιολογικά σχήματα περιγραφής της ατελούς μορφής (σε αντιστοιχία με το «περίπου αντικείμενο» του δικτυακού παραδείγματος)
Στον κύκλο αυτό και με στόχο την πειραματική και πρακτική ενασχόληση με την ατελή μορφή / περίπου αντικείμενο, θα ενταχθεί ένα εργαστήριο παραμετρικού σχεδιασμού και υλοποίησης, με παράλληλο κριτικό σχολιασμό της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του.
Το μάθημα επιδιώκει να είναι ανοικτό πλαίσιο ανάπτυξης θεμάτων, που σημαίνει ότι κύριος στόχος του δεν είναι μόνο η παροχή ενός συγκεκριμένου σώματος γνώσεων. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μία περιοχή όπου οι αλλαγές και οι εξελίξεις είναι συχνές και ταχύτατες. Στο μάθημα, συμμετέχουν διδάσκοντες και συνεργάτες, που εργάζονται ο καθένας σε ένα τομέα ή περιοχή, γύρω από ένα κοινό ιστό / σκελετό και αναπτύσσουν συγκλίνουσες ή και αποκλίνουσες απόψεις. Οι παρουσιάσεις τους θα αναφέρονται σε εργασίες τους που είναι σε εξέλιξη.