Αρχιτεκτονική υπαιθρίων δημοσίων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο
11/25/2020

Tα παραδοτέα της ομάδας Μπελαβίλα – Μωραΐτη

Τίτλος Tα παραδοτέα της ομάδας Μπελαβίλα – Μωραΐτη
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΕΛΑΒΙΛΑ – ΜΩΡΑΙΤΗ.
1 - Τρεις πινακίδες Α1(portrait).
1.1. - Οι 2 θα περιέχουν τις 2 στάθμες κατόψεων σε κλίμακα 1:200.
1.2. Η τρίτη τις τομές επίσης σε1:200, φωτογραφίες της μακέτας και άλλο υλικό, ΜΟΝΟ ΑΝ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ. Το άλλο αυτό υλικό μπορεί να αφορά σκίτσα, σχέδια στοιχείων αστικού εξοπλισμού ή το στέγαστρο (σε μεγαλύτερη πιθανόν κλίμακα με υποδείξεις για την κατασκευή του). Αν δεν αρκεί ο χώρος για άλλα στοιχεία μπορείτε να τα σκανάρετε και να τα συνυποβάλλετε στο CD που θα παραδώσετε, χωρίς κατ΄ ανάγκη να τυπώνετε άλλες πινακίδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να έχετε τα σχέδια έγχρωμα ή ασπρόμαυρα, όπως εσείς θέλετε!!!

2 - Θα παραδώσετε επίσης τις 2 πρώτες πινακίδες που είχατε ετοιμάσει στην πρώτη παλαιότερη παράδοσή σας - μία για την ανάλυση και μία για την πρόταση 1:500 - αλλιώς πρέπει να ετοιμάσετε και αυτές.

3 Φυσικά στα παραδοτέα περιλαμβάνεται και η μακέτα 1:200. Μπορείτε επίσης να συνυποβάλλετε τις μικρότερες μακέτες 1:500 ή να υποβάλλετε φωτογραφίες τους στην πινακίδα 1:500 ή μόνο στο CD που θα παραδώσετε.
4 - Όλο το υλικό της παράδοσης, θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα CD και ΣΕ FORMAT JPG (όχι ppt). Στο CD θα περιλαμβάνονται: οι 5 πινακίδες, φωτογραφίες οποιονδήποτε άλλων σκίτσων ή σχεδίων και φωτογραφίες από τις μακέτες (1:500 και 1:200).
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Θα πρέπει να δοθούν εκτυπωμένες τουλάχιστον οι 3 πινακίδες της κλίμακας 1:200 και να συνυποβληθούν και οι πινακίδες της παλαιότερης παράδοσης (ανάλυση και 1:500) και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΜΑΚΕΤΑ 1:200.
Τέλος υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το μέγεθος της πινακίδας. Γιατί, για όσες ομάδες έχουν δουλέψει και στο οικόπεδο του ΣΘ 7-8, οι κατόψεις 1:200 είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος Α1. Σε αυτήν την περίπτωση θα σμικρύνεται ελάχιστα την κάτοψη, εκτός συνήθους κλίμακας ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΘΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
Επίσης θα έχετε στις καινούργιες πινακίδες μια ζώνη – banner, Σε αυτήν θα φαίνεται ο τίτλος του μαθήματος, το όνομα της μεγαλοομάδας (διδάσκοντες) και τα ονόματα της ομάδας σας. Η ζώνη αυτή θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις πινακίδες.