Αρχιτεκτονική υπαιθρίων δημοσίων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο
11/28/2020

Τελική παράδοση

Τίτλος Τελική παράδοση
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Η τελική παράδοση θα γίνει την Παρασκευή, 28/6, 12:00-14:00, στις αίθουσες:
A006 : Ομάδα Μωραίτη-Μπελαβίλα και Μαρλαντή-Χανιώτου :
Θα γίνει έκθεση των θεμάτων-συζήτηση 15:00-17:00, στην ίδια αίθουσα Α006.

A003: Ομάδα Μπαμπάλου-Παγώνης:
Θα γίνει παρουσίαση στις 15:00, στην ίδια αίθουσα Α003.
Προσκεκλημένοι κριτές: Αριάδνη Βοζάνη, Ανδρέας Κούρκουλας, Ίρις Λυκουριώτη


Παραδοτέα
1. Μακέτα σε κλίμακα 1:200.
2. Θα ανεβάσετε στο blog της αντίστοιχης ομάδας ή θα παραδώσετε ένα cd, που θα περιλαμβάνει:

• έως τέσσερις πινακίδες (έγχρωμες):
o Η 1η πινακίδα θα περιλαμβάνει το τοπογραφικό σε κλίμακα 1:500, στοιχεία από την ανάγνωση της περιοχής, φωτογραφίες της μακέτας, σκίτσα από τις πρώτες ιδέες και ότι άλλο υποστηρίζει την επεξήγηση της πρότασης.
o Η 2η και η 3η θα περιλαμβάνουν κατόψεις σε κλίμακα 1:200 (μία ή δύο στάθμες, ανάλογα με την πρόταση) και η 4η πινακίδα θα περιλαμβάνει τις τομές σε κλίμακα 1:200.


• τις αρχικές πινακίδες της ανάλυσης που έχουν ήδη παρουσιαστεί, στην αρχή του εξαμήνου.
3. Εκτυπώσεις:
• Για την ομάδα Μπαμπάλου-Παγώνη θα τυπωθούν όλες οι πινακίδες.
• Για την ομάδα Μαρλαντή/Χανιώτου η 2η, η 3η (σε περίπτωση που υπάρχουν δύο στάθμες) και η 4η πινακίδα, θα τυπωθούν ασπρόμαυρες.
• Για την ομάδα Μπελαβίλα/ Μωραίτη θα ακολουθήσετε τις οδηγίες της σχετικής ανακοίνωσης για τα παραδοτέα.
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, τα θέματα θα μεταφερθούν στις εξής αίθουσες:
Ομάδα Μπαμπάλου-Παγώνης: M319
Ομάδα Μαρλαντή-Χανιώτου: M321
Ομάδα Μωραίτη-Μπελαβίλα:M323